ARAMA

Geçici Hayvan Bakım Merkezi

Geri

Geçici Hayvan Bakım Merkezi

Barınağımız, Dereköy Mahallemizde içerisinde 1 ameliyathane, 1 muayene odası, 1 Kedi bakım ünitesi, 1 depo, idari bina ve personel odaları olmak üzere 500 m2 kapalı alan, 4 doğal yaşam alanı, 50 tane tekli bakım alanı 10000 m2 açık alan olmak üzere toplamda 10500 m2 alan üzerine kurulmuştur.

Şu an faal bir şekilde çalışmaktadır. İlçemizin Cadde ve sokaklarında bulunan sahipsiz, bakıma muhtaç yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları görevliler ve veteriner hekimler tarafından yakalanarak geçici barınakta korumaya alınıyor. Hayvanlara burada veteriner hekimler tarafından kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve küpe takılma işlemleri yapılmaktadır. Geçici süreyle kontrol altında tutulup, tedavileri tamamlanan hayvanlar tekrar alındıkları bölgede doğal ortama bırakılıyorlar. Hasta, yaşlı, güçten düşmüş, sakat ve bakıma muhtaç olan sokak hayvanları barınağımızda sürekli tutulabilmektedir.

01.07.2004 Tarih ve 25509 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

MADDE 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. 

12.05.2006 Tarih ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hayvanların Korunmasına Dair

Uygulama Yönetmeliği

MADDE 7 - (1) Belediyeler; 

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, 

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri'ne kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile iş birliği yapmakla, 

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, 

e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle, 

f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu'nu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla, 

i) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. 

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Sokak köpekleri, köpek toplama ekiplerimiz tarafından usulüne uygun uyutulur ve rehabilite edilmek üzere araçla Üsküdar Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülür.

Gerekli kontrol yapıldıktan sonra kısırlaştırma yapılması için anesteziye alınır ve ameliyat odasına taşınır.

Veteriner hekim tarafından ameliyatı yapılarak kısırlaştırılırken, veteriner teknikeri tarafından da kuduz aşısı yapılıp, kulak küpesi takılarak gerekli kayıtlar yapılır.

Ameliyatı biten hayvan müşahade odasına alınarak, belli bir iyileşme süreci sonunda ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda alındığı yere geri bırakılır.​​