ARAMA

Meclis Kararları

Geri

 

01.03.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN DALAMAN BELEDİYESİ 2024 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

 

  • Belediye Meclisinin 01.02.2024 tarih ve 22 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Merkez Mahallesi 3669 ada 6 nolu parselde kayıtlı 524 m2 işyeri yapılabilecek arsanın kira ihale süresinin 10 yıla (5+5) çıkartılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

  • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık tesisi, Kille Koyu ve Kapukargın Termal Tesisinde satılmakta olan Küçük bardak çayın satış fiyatının güncellenmesinin görüşülmesi.

 

  • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisi, Kille Koyu, Kapukargın Termal Tesisleri, Şehit Mehmetçik Parkı, Günlüklük C Tipi Mesire Alanı, Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesislerinde satışı yapılacak olan pamuk şekerin satış fiyatının belirlenmesinin görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 01/02/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

01 ŞUBAT 2024 Karar No:15

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisinde 2024 yılında satışı yapılacak olan yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları ile kira ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

01 ŞUBAT 2024 Karar No:16

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçe içi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkında 2024 yılında satışı yapılacak olan yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları ile kira ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 ŞUBAT 2024 Karar No:17

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisinde  2024 yılında satışı yapılacak olan yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları ile kira ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 ŞUBAT 2024 Karar No:18

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçe içi işletmesi olan Kille Koyunda 2024 yılında satışı yapılacak olan yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları ile kira ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 ŞUBAT 2024 Karar No:19

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçe içi işletmesi olan Günlüklük C Tipi Mesire Alanında  2024 yılında satışı yapılacak olan yiyeceklerin satış fiyatları ile kira ücretlerinin belirlenmesi  ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 ŞUBAT 2024 Karar No:20

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemiz Şerefler Mahallesinde yer alan "Kalynda Antik Kenti Kurtarma Kazısı ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında eşyalı, depolu, kazı alanına yakın bir konumda "Kazı Evi" olarak kullanılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesi kapsamında, söz konusu özelliklere sahip bir konutun 12 ay süre ile "Kazı Evi" olarak kullanılmak üzere kiralanmasına, kazı evi olarak kiralanacak evin aylık elektrik, su vb giderlerinin de Belediyemiz tarafından ödenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

  

01 ŞUBAT 2024 Karar No:21

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;  2024 Mali yılı ek gelir  tarife cetveli ile ilgili raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Mehmet Salih AYYILDIZ çekimser, diğer üyelerin oylarıyla oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

01 ŞUBAT 2024 Karar No:22

Karar Özeti:

Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;  İlçemiz Merkez Mahallesi 3669 ada 6 nolu parselde kayıtlı 524 m2 işyeri yapılabilecek arsanın kira ihale süresinin 10 yıla (5+5) çıkartılmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyona havale edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

                            Hüseyin ERTUĞRUL                                   Mehmet Salih AYYILDIZ                                   Metin ORHAN

                            BELEDİYE BAŞKAN V.                                       MECLİS KÂTİBİ                                           MECLİS KÂTİBİ


 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

02 OCAK 2024 Karar No:1

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda;

1- A.H. Sınıfı 6.Dereceli Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatın aylık net ücretinin 10.919,08- TL olarak tespit edilmesine; Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personellerin 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında sözleşmelerinin bir yıllık geçerli olmak üzere uygulanmasına ve belirlenen net ücret ve ek ödeme oranlarında ödenmesine; Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personellerle sözleşme yapmak üzere Dalaman Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ' a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan  oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 OCAK 2024 Karar No:2

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına ve Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanununun 3.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi ve 22.02.2007 tarih ve 26445 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden C-7 grubunda bulunan Belediyemiz için 2024 mali yılı içinde 33 adet geçici işçi çalıştırılacağından Fen İşleri Müdürlüğü 15x179 (5 ay 29 gün)=2685 Adam/Ay, Temizlik İşleri Müdürlüğü 15x179= (5 ay 29 gün)=2685 Adam/Ay, Büro İşçisi 3x179= (5 ay 29 gün)=537 Adam/Ay olmak üzere toplam 33x179(5 ay 29 gün)=5907 Adam/Ay geçici işçi vize edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:3

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 2024 mali yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre meclis başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılacak üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 39. maddesine göre Belediye Başkanına ödenen günlük bürüt ücretin 1/3’ nün ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:4

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; G.İ.H. sınıfında 1 dereceli 1 adet Sayman  kadrosunun iptal edilerek, 9 dereceli 1 adet Memur  kadrosunun ihdas edilmesi, ekte sunulan II Sayılı Boş  Kadro Cetveli kullanılarak iptal-ihdas yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:5

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı K cetveline göre Belediyemiz Zabıta çalışanlarına 2023 yılında verilecek aylık fazla çalışma ücretinin brüt 2.400,00-TL olarak belirlenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne  karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:6

Karar Özeti: Belediye Meclisimizce konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizin 2023 mali yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıtlarının denetimini yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliği için yapılan gizli oylamada Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ülkü YEŞİLTUNA 11 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi İbrahim YAVUZ 11 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Şefika KARAŞAHİN EKİN 11 oy, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKOKUTAN 11 oy almış olup, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Ülkü YEŞİLTUNA, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi İbrahim YAVUZ, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Şefika KARAŞAHİN EKİN ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKOKUTAN Denetim Komisyon Üyeliğine seçilmişlerdir.

 02 OCAK 2024 Karar No:7

Karar Özeti: Belediye Meclisimizce konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 

2024 EK GELİR TARİFE CETVELİ

1-Çeçiş yolu izin belgesine esas vaziyet planı tasdiki

2-Sağlık koruma bandı mesafesi tasdikine esas vaziyet planı tasdiki

3-2024 yılında Encümen, Meclis ve Komisyon kararları ücreti

4-Tapudan istenen hisseli satış, intikal vb. görüş taleplerinde

5-Yabancıya satış için istenen görüş yazılarında

REKLAM PANOLERI KİRA ÜCRETİ

Belediyemize ait ilan panolarının1 günlük kiralanması halinde 2024 Mali yılında;

a)Işıksız

b)Işıklı ücret alınmasına,

6-Bekoloder mini paletli kepçe

7- Bekoloder kepçe ücretinin tarife cetveline eklenmesinin;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine; yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:8

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Ege Mahallesi Atatürk Caddesi No: 6 sayılı adreste bulunan binaya Belediyemizin herhangi bir projesi olursa ilgiliye 1 ay ( bir) önceden haber vermek şartıyla, 01.01.2024' ten itibaren 1 (bir) yıllığına bedelsiz olarak İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:9

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisi'nde satılmakta olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-KarışıkTost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-EkmekArası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-Duble Salata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-SoğanHalkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-SerpmeKahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34- Tek Mevsim Meyveleri, 35- Duble Mevsim Meyveleri, 36-Menemen, 37-Sucuklu Yumurta, 38-Tuzlu Fıstık, 39-Izgara Balık (Çipura), 40-Efes Tombul 50 cl, 41-Efes Malt 50 cl, 42-Bomonti Filtresiz50 cl, 43-Miller 33 cl, 44-Beyaz Şarap, 45-Kırmızı Şarap, 46-Kadeh Şarap, 47- Yeni Rakı 20 cl, 48-Yeni Rakı 35 cl, 49-Yeni Rakı 50 cl, 50-Yeni Rakı 70 cl, 51-Tek Rakı, 52-Duble Rakı, 53-Doğum Günü Yer Kirası, 54-Düğün Yer Kirası, 55-Nikah Yer Kirası, 56-Nişan Yer Kirası, 57-Şezlong Ücreti, 58-Magnum Çeşitleri, 59- Cornetto Çeşitleri TL,60- Nogger Sandwıch, 61-  Sosis, 62-Sigara Böreği, 63-Katmer, 64-Donuk Tatlılar, 65- 1,5 Porsiyon Köfte, 66- Kaşarlı Domatesli Tost, 67- Çift Kaşarlı Tost, 68-Bal, 69-Domates, 70-Omlet, 71-Peynir, 72-Yumurta, 73-Salatalık, 74-Tereyağ, 75-Zeytin, 76-Kaşık Salata, 77-Duble Kaşık Salata, 78- Kuru Cacık, 79- Haydari, 80- Şakşuka, 81- Tek Yoğurt, 82-Duble Yoğurt, 83-Şalgam Suyu 300 ml,  84-Enerji İçeceği, 85-Limonata 300 ml, 86-Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml, 87-Küçük Bardak Bitki Çayı, 88-Büyük Bardak Bitki Çayı, 89- PeynirMeze, 90- Zeytin Meze, 91-Rose Şişe Şarap, 92-Fotoğraf Çekimi Yer Kirası ,93-Evlenme Teklifi Yer Kirası, 94-Sandalye Kira Ücreti(Adet), 95-Doğum Günü(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 96-Düğün(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 97- Nişan (Piknik Yeri)+400Sandalye, 98- Nikah(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 99-Kına(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 100- Ekstra Beyaz Peynir, 101- Ekstra Kaşar Peynirinin satış fiyatlarının satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 02 OCAK 2024 Karar No: 10

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkı'nda satılmakta olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi+Bardak Su,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-KarışıkTost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-EkmekArası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-DubleSalata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-SoğanHalkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-SerpmeKahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34-Menemen, 35-Sucuklu Yumurta, 36-Izgara Balık (Çipura),  37-Doğum Günü Yer Kirası, 38-Düğün Yer Kirası, 39-Nikah Yer Kirası, 40-Nişan Yer Kirası, 41- Kına Yer Kirası, 42- Sosis, 43-Sigara Böreği, 44-Simit, 45-Salam, 46-Donuk Tatlılar, 47- Kaşarlı Domatesli Tost, 48- Çift Kaşarlı Tost, 49- Çeyrek Sucuklu Tost, 50- Çeyrek Sade Tost, 51-Çeyrek Karışık Tost, 52-Bal, 53-Domates, 54-Omlet,55-Peynir, 56-Yumurta, 57-Salatalık, 58-Tereyağ, 59-Zeytin, 60-Kaşık Salata, 61-Duble Kaşık Salata, 62-Niğde Gazozu, 63- Ekmek Arası Kavurma, 64-Enerji İçeceği, 65-Limonata 300 ml, 66- Bardak Su,  67-Küçük Bardak Bitki Çayı, 68-Büyük Bardak Bitki Çayı, 69- Taze Sıkma Portakal Suyu, 70-Nar Suyu, 71- Atom, 72- Dökme Kaşık Dondurma,  73- Küçük Demlik, 74- Büyük Demlik, 75- Pizza, 76- Kumru, 77- Patso, 78- Simit Tabağı, 79- Soğuk Sandviç, 80- Ekstra Beyaz Peynir, 81- Ekstra Kaşar Peyniri 82-Tavuk Burger, 83- Porsiyon Tavuk Kavurma, 84- Sandalye Kira Ücreti (Adet) satış fiyatlarının satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:11

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisi'nde satılmakta olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi+Bardak Su,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-KarışıkTost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-Ekmek Arası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-Duble Salata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-Soğan Halkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-Serpme Kahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34- Tek Mevsim Meyveleri, 35- Duble Mevsim Meyveleri, 36-Menemen, 37-Sucuklu Yumurta, 38-Tuzlu Fıstık,39-Izgara Balık (Çipura), 40-Efes Tombul 50 cl, 41-Efes Malt 50 cl, 42-Bomonti Filtresiz 50 cl, 43-Miller 33 cl, 44-Beyaz Şarap, 45-Kırmızı Şarap, 46-Kadeh Şarap, 47-Yeni Rakı 35 cl, 48-Yeni Rakı 50 cl, 49-Yeni Rakı 70 cl, 50-Tek Rakı, 51-Duble Rakı, 52-Doğum Günü Yer Kirası, 53-Düğün Yer Kirası, 54-Nikah Yer Kirası, 55-Nişan Yer Kirası, 56-Şezlong Ücreti, 57-Magnum Çeşitleri, 58- Cornetto Çeşitleri TL,59- Nogger Sandwıch, 60-  Sosis, 61-Sigara Böreği, 62-Katmer, 63-Donuk Tatlılar, 64- 1,5 Porsiyon Köfte, 65- Kaşarlı Domatesli Tost, 66- Çift Kaşarlı Tost, 67-Bal, 68-Domates, 69-Omlet, 70-Peynir, 71-Yumurta, 72-Salatalık, 73-Tereyağ, 74-Zeytin, 75-Kaşık Salata, 76-Duble Kaşık Salata, 77- Kuru Cacık, 78- Haydari, 79- Şakşuka,80- Tek Yoğurt, 81-Duble Yoğurt, 82- Şalgam Suyu 300 ml, 83-Enerji İçeceği,84-Limonata 300 ml, 85-Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml, 86-Küçük Bardak Bitki Çayı, 87-Büyük Bardak Bitki Çayı, 88- Peynir Meze, 89- Zeytin Meze, 90-Rose Şişe Şarap,91-Fotoğraf Çekimi Yer Kirası ,92-Evlenme Teklifi Yer Kirası, 93-Kına Yer Kirası, 94- Ekstra Beyaz Peynir, 95- Ekstra Kaşar Peyniri, 96- Ekmek Arası Balık, 97- Ekmek Arası Kavurma, 98-Porsiyon Tavuk Kavurma, 99- Nar Suyu, 100- Taze Sıkma Portakal Suyu, 101- Atom, 102- Küçük Demlik, 103- Büyük Demlik, 104- Bardak Su, 105- Kartlı Hizmet Bedeli, 106- Kartsız Hizmet Bedeli, 107- Karavan Günlük Yer Kirası satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 02 OCAK 2024 Karar No:12

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmemiz olan Kille Koyu'nda satılmakta olan olan 1-Çay, 2-Türk Kahvesi,  3-Neskafe , 4-Su 500 ml, 5-Kutu Meşrubat, 6-Ayran, 7-Sade Soda, 8-Meyveli Soda, 9-Sade Tost, 10-KarışıkTost, 11- Sucuklu Tost, 12-Hamburger+Cips, 13-Cheeseburger+Cips, 14-Ekmek Arası Köfte, 15-Tek Porsiyon Köfte,  16-Tek salata, 17-Duble Salata, 18-Tek Patates Cips, 19-Duble Patates Cips, 20-Nagget+Cips, 21-Silindir Kroket+Cips, 22-SoğanHalkası+Cips, 23-Ekmek Arası Tavuk, 24- Karışık Cips Tabağı,  25-Tuzlu Fıstık,, 26-Efes Tombul 50 cl, 27-Efes Malt 50 cl, 28-Bomonti Filtresiz50 cl, 29-Miller 33 cl, 30-Şezlong Ücreti, 31-Magnum Çeşitleri, 32- Cornetto Çeşitleri TL,33- Nogger  Sandwıch, 34- Golf Bravo Çeşitleri, 35- Golf Fantasia Çeşitleri, 36- Golf Maraşım Çeşitleri,37-Golf Geveze Dondurmaları, 38-Sigara Böreği,  39-Donuk Tatlılar,  40- Kaşarlı Domatesli Tost, 41- Çift Kaşarlı Tost,  42-Kaşık Salata, 43-Duble Kaşık Salata,  44-Şalgam Suyu 300 ml,  45-Enerji İçeceği, 46-Limonata 300 ml, 47-Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml, 48-Küçük Bardak Bitki Çayı, 49-Büyük Bardak Bitki Çayı, 50-Masa+4 adet sandalye, 51-Kapı Giriş Ücreti, 52-Buz 500 gr, 53-Ekmek arası kavurma, 54- Ekmek arası balık, 55-Nar suyu,56-Taze Sıkma Portakal suyu, 57-Gözleme, 58-Katmer, 59-Nişan Yer Kirası, 60-Nikah Yer Kirası,61-Düğün Yer Kirası, 62-Kına Yer Kirası 63- Tabak Kahvaltı, 64- Serpme Kahvaltı, 65- Menemen, 66- Sucuklu Yumurta, 67- Sahanda Yumurta, 68- Omlet, 69- Domates, 70- Salatalık, 71- Bal, 72-  Reçel, 73- Peynir, 74- Yumurta, 75- Tereyağ, 76- Zeytin, 77- Donuk  Tatlılar, 78- Kalamar Tava, 79- Ahtapot Salatası, 80- Güveç Karides, 81-  Izgara Çipura, 82- Izgara Levrek, 83- Porsiyon Köfte, 84- Porsiyon  Tavuk Külbastı, 85- Dana Sac Kavurma, 86- Izgara Kanat, 87- Tavuk  Şinitzel, 88- Tek Salata, 89- Duble Salata, 90- Tek Yoğurtlama, 91-  Duble Yoğurtlama, 92- Mevsim Meyveleri, 93- Patlıcan Salatası, 94-Kaşarlı Mantar Güveç, 95- Börülce Salatası, 96- Deniz Börülcesi  Salatası, 97- Kabak Mücver, 98- Paçanga Böreği, 99- Peynir Tabağı, 100-  Havuç Tarator, 101- Kabak Tarator, 102- Köz Biber, 103- Yaprak Ciğer, 104-  Arnavut Ciğeri, 105- Ciğer Kavurma, 106- Yoğurtlu Semizotu, 107- Ekşili  Semizotu Salatası, 108- Roka Salatası, 109- Atom, 110- Acılı Ezme, 111-  Fırında Helva, 112- Simit, 113- Simit Tabağı, 114- Pizza, 115- Şarap  Çeşitleri, 116- Nohut Salatası, 117- Kırmızı Pancar, 118- Piyaz, 119-  Barbunya Pilaki, 120- Ispanak Yoğurtlama, 121- Ispanak Ekşilemesi, 122-  Sigara Böreği, 123- Brokoli Salatası,  124- Yeni Rakı 20  cl, 125- Yeni Rakı 35 cl, 126- Yeni Rakı 50 cl, 127- Yeni Rakı 70 cl, 128-  Tekirdağ Altın Seri 20 cl, 129- Tekirdağ Altın Seri 35 cl, 130-Tekirdağ  Altın Seri 50 cl, 131- Tekirdağ Altın Seri 70 cl,  132- Tek Rakı, 133- Duble Rakı, 134- Kadeh  Şarap 135- Şakşuka, 136- Kuru Cacık, 137- Haydari, 138- Tek Yoğurt, 139-  Duble Yoğurt, 140- Tek Kaşık Salata, 141- Duble Kaşık Salata 142- Sosis, 143- Katmer, 144- Peynirli Tava Böreği, 145- Patatesli Tava Böreğinin  satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:13

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Günlüklük Mesire alanında satışı yapılacak olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi+Bardak Su,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-Karışık Tost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-Ekmek Arası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-Duble Salata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-Soğan Halkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-Serpme Kahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34-Menemen, 35-Sucuklu Yumurta, 36-Izgara Balık (Çipura),  37-Doğum Günü Yer Kirası, 38-Düğün Yer Kirası, 39-Nikah Yer Kirası, 40-Nişan Yer Kirası, 41- Kına Yer Kirası, 42- Sosis, 43-Sigara Böreği, 44-Simit, 45-Salam, 46-Donuk Tatlılar, 47- Kaşarlı Domatesli Tost, 48- Çift Kaşarlı Tost, 49- Çeyrek Sucuklu Tost, 50- Çeyrek Sade Tost, 51-Çeyrek Karışık Tost, 52-Bal, 53-Domates, 54-Omlet, 55-Peynir, 56-Yumurta, 57-Salatalık, 58-Tereyağ, 59-Zeytin, 60-Kaşık Salata, 61-Duble Kaşık Salata, 62-Niğde Gazozu, 63- Ekmek Arası Kavurma, 64-Enerji İçeceği, 65-Limonata 300 ml, 66- Bardak Su,  67-Küçük Bardak Bitki Çayı, 68-Büyük Bardak Bitki Çayı, 69- Taze Sıkma Portakal Suyu, 70-Nar Suyu, 71- Atom, 72- Dökme Kaşık Dondurma,  73- Küçük Demlik, 74- Büyük Demlik, 75- Pizza, 76- Kumru, 77- Patso, 78- Simit Tabağı, 79- Soğuk Sandviç, 80- Ekstra Beyaz Peynir, 81- Ekstra Kaşar Peyniri 82-Tavuk Burger 83- Porsiyon Tavuk Kavurma, 84- Sandalye Kira Ücreti, 85-Park menü ( et 90 gr) 86-kükürt menü ( et 120 gr) 87-kille menü ( et 150 gr) 88-Sarsala menü ( et 90*2 gr) 89-kayacık menü (et 120*2 gr) Adet 90- Park 1 menü (tavuk 90 gr) 91- kille 1 menü (tavuk 150 gr) 92-kükürt 1 menü (tavuk 120 gr) 93-Sarsala 1 menü (tavuk 90*2 gr) 94-kayacık 1 menü ( tavuk 120*2 gr)  satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

02 OCAK 2024 Karar No:14

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 06-09 Şubat 2024 tarihleri arasında, İstanbul - TÜYAP- Beylikdüzü fuar alanında düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Seyahat Fuarı-EMITT fuarına İlçemizin tarihi, turistik ve yöresel değerlerinin tanıtımı amacı ile katılım sağlanmasına, kiralanacak stant ücreti, temsil ağırlama,  ikram giderleri, tahsis edilen aracın akaryakıt ve diğer ulaşım araçları giderleri, katılımcıların konaklama, yolluk ve diğer giderlerinin Belediyemizce karşılanmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi. 

 

 

  


 

 

 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 18/12/2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2023 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

18 ARALIK 2023 Karar No: 118

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda;

  1. Etap

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 2013/41 sayılı Genelgesi kapsamında Teklif No: 481039669 sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) ile kayıtlı Dalaman (Muğla) kent bütünü 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının, Akçataş Mevkii, Dereköy Mevkii, İncebel Mevkii, Dalaman' ın kuzeyi ile Atakent Kavşağı arasında kalan bölgeleri kapsamakta olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ali ŞAHİN, Ülkü YEŞİLTUNA ve Metin ORHAN çekimser, diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne;

2 Etap

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 2013/41 sayılı Genelgesi kapsamında Teklif No: 481039681 sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) ile kayıtlı Dalaman (Muğla) kent bütünü 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının, İlçemiz Atakent Kavşağından, Atatük Caddesine kadar olan kısmı kapsamakta olup;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ali ŞAHİN, Ülkü YEŞİLTUNA ve Metin ORHAN çekimser, diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne;

  1. Etap

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 2013/41 sayılı Genelgesi kapsamında Teklif No: 481039697 sayılı Plan İşlem Numarası (PİN) ile kayıtlı Dalaman (Muğla) kent bütünü 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının, Atatürk Caddesinden,  Havalimanı Kavşağına kadar olan kısmı kapsamakta olup;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ali ŞAHİN, Ülkü YEŞİLTUNA ve Metin ORHAN çekimser, diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gönderilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 


DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2023 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

01 ARALIK 2023 Karar No:111

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde 657 Sayılı Kanun kapsamında çalışan memur personel ile 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, çalışanların ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde Belediye’ nin görev ve sorumlulukları arasında sosyal hizmet ve yardım yapmak, aynı kanunun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkilerinin tanımlandığı (g) bendinde yetkili organlardan karar almak şartıyla, 14.08.1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 98 Nolu İLO Sözleşmesinin 4. maddesi toplu pazarlık hakkını düzenlemekte olduğundan, bu sözleşme uyarınca istihdam edilen personele 2024 yılında yetkili sendika aracılığı ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ’ a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan  oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

  01 ARALIK 2023 Karar No:112

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; T.H. sınıfında 5 dereceli 1 adet Mühendis  kadrosunun iptal edilerek, 1 dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, ekte sunulan II Sayılı Boş  Kadro Cetveli kullanılarak iptal-ihdas yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

01 ARALIK 2023 Karar No:113

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; G.İ.H. sınıfında 1 dereceli 1 adet Hukuk İşleri Müdürü  kadrosunun iptal edilerek, 1 dereceli 1 adet Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, ekte sunulan II Sayılı Boş  Kadro Cetveli kullanılarak iptal-ihdas yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

01 ARALIK 2023 Karar No:114

Karar Özeti: Belediye Meclisimizce konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Ercan ATA tarafından  Gürköy Mahallesi 120 ada 24 nolu 335.24 m2lik ve 120 ada 17 nolu 243.29 m2’ lik arsaların  hiçbir bedel ve hak talep etmeden Belediyemize hibe edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

  01 ARALIK 2023 Karar No:115

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesi Hakkı Ege Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Hizmet binamızın 1. Katındaki ve halen İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmakta olan yerin Belediyemizin herhangi bir projesi olursa ilgili kuruma 1 ay ( bir) önceden haber vermek şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince, elektrik ve su bedellerinin kendileri tarafından ödenmesi şartıyla, 1 (bir) yıllığına bedelsiz olarak karar tarihinden itibaren İlçe Halk Kütüphanesi' ne tahsis edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

  01 ARALIK 2023 Karar No:116

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, İlçemiz Kargınkürü Mahallesi 101 ada 241 parsel nolu 704,62 m² yüzölçümlü "Arsa" niteliğindeki taşınmazın tahsisinin iptal edilerek Belediyemizce geri alınmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

01 ARALIK 2023 Karar No:117

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2020/148 - 08.04.2021 - 12.08.2021/177 tarih ve sayılı kararları ile onanan ve 03.11.2021 tarihinde kesinleşen Dalaman 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi dosyasının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

  


İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

             Belediye Meclisinin 2023 ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre 01.12.2023 Cuma günü saat 14.00’ te Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

            Halkımıza ilanen duyurulur.                  

                                                                           

        GÜNDEM:

  • Belediyemizde 657 Sayılı Kanun kapsamında çalışan memur personel ile 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışan sözleşmeli personellere 2024 yılında yetkili sendika aracılığı ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.
  • II Sayılı Boş Kadro cetveli kullanılarak T.H. sınıfı 5 dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 1 dereceli 1 adet mühendis kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.
  • II Sayılı Boş Kadro cetveli kullanılarak G.İ.H. sınıfı 1 dereceli 1 adet Hukuk İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 dereceli 1 adet Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.
  • İlçemiz Gürköy Mahallesi 120 ada 24 nolu 335.24 m2’ lik ve 120 ada 17 nolu 243.29 m2’ lik taşınmazın Ercan ATA tarafından bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

      

 

                                                                                                                                                                                                                                  DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 01/11/2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2023 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

01 KASIM 2023 Karar No:108

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde dolu bulunan T.H. sınıfından 2. dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, ekte sunulan III. Sayılı dolu kadro cetveli kullanılarak iptal ihdas işlemlerinin güncellenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 KASIM 2023 Karar No:109

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille Koyu’nda 2023-2024 kış sezonunda satışı yapılacak olan ürünlerin ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

01 KASIM 2023 Karar No:110

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İmar planlarında 149 ada 1 nolu parselin çevresinde bulunan diğer parseller (askeri alan) olarak planlanmış olup, plan bütünlüğünün sağlanması açısından İlçemiz Kapıkargın Mahallesi Mülkiyeti hazineye ait 149 ada 1 nolu parselin de “Askeri Alan” olarak planlanması için  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklifinin 5216 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca birlikte onaylanması ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına  yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

                        Hüseyin ERTUĞRUL                                                              Kemal İLHAN                                  Şefika KARAŞAHİN EKİN

                        BELEDİYE BAŞKAN V.                                                          MECLİS KÂTİBİ                                         MECLİS KÂTİBİ 

16/10/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2023 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

16 Ekim 2023 Karar No: 106

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca 2024 mali yılı gelir tarife cetveli ile 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama ücreti tarifesi ile ilgili komisyon raporlarının geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne; Belediye 2024 mali yılı gelir tarife cetvelinin onay için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

  

 16 Ekim 2023 Karar No: 107

Karar Özeti: Dalaman Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (onüç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyi ile gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı 420.000.000,00.TL üzerinden denk olarak, birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden, izleyen iki yılın (2025-2026) Gelir ve Gider Bütçe Teklifleri bazında ayrı ayrı olmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.24.59.60.61. ve 62. maddeleri gereğince yapılan oylama sonucunda geldiği şekliye oybirliği ile kabulüne; Belediye 2024 mali yılı bütçe tasarısı ile 2025-2026 mali yıllarına ait tahmini bütçe tasarısı gelir ve gider bütçesinin onay için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

  

      Muhammet KARAKUŞ    

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI                                              

 

           Zülal ŞİMŞEK

        MECLİS KATİBİ

Şefika KARAŞAHİN EKİN

         MECLİS KATİBİ

 

 

 

 

2023 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. Ve 2. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.