ARAMA

Meclis Kararları

Geri

                                       İ L A N

                         DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

01.07.2024 Pazartesi günü Dalaman Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak olan 2024 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı salt çoğunluk sağlanamadığından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesine göre “Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder.” denildiğinden,   2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı 04.07.2024 Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmak üzere ertelenmiştir.

            Halkımıza ilanen duyurulur.   

 

 GÜNDEM:

 • Belediyemizde boş bulunan G.İ.H. sınıfından 1 dereceli 1 adet Destek Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 dereceli 1 adet Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.
 • Dalaman Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 2. Bölüm 5. Maddesinin 10. Fıkrasında belirtilen inşaat çalışma saatlerinin ve inşaat yasağının değiştirilmesinin görüşülmesi.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (f) maddesi gereğince kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için Belediyemiz 2024 yılı ücret tarifesine vidanjör çekim ücretinin eklenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmelerinden Kille ve Kayacık tesislerinde yeni satılacak olan ürünlerin fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkında satışı yapılan 13 adet ürünün satış fiyatlarının güncellenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayacık’ ta bulunan Piknik alanına yeni açılacak olan büfede satılacak ürünlerin fiyatları ile indirimli satış fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan Otoparkların giriş ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde satılacak olan Dalaman Halk Ekmek fiyatının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille, Sarsala, Kükürt Tesislerimize yabancı uyruklu vatandaşların 1-Yaya, 2-Otomobil, 3-Minibüs, 4- Motorsiklet hizmet ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                         DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

              04.07.2024 Perşembe günü saat 11:00’ de Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince açık bırakılmış olup,  Belediye Meclis Toplantısı 08.07.2024 Pazartesi günü saat 11.00’ de Karaçalı Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonda toplanacaktır.

              Halkımıza ilanen duyurulur. 

 

 

GÜNDEM:

 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmelerinden Kille ve Kayacık tesislerinde yeni satılacak olan ürünlerin fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkında satışı yapılan 13 adet ürünün satış fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayacık’ ta bulunan Piknik alanına yeni açılacak olan büfede satılacak ürünlerin fiyatları ile indirimli satış fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan Otoparkların giriş ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde satılacak olan Dalaman Halk Ekmek fiyatının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille, Sarsala, Kükürt Tesislerimize yabancı uyruklu vatandaşların 1-Yaya, 2-Otomobil, 3-Minibüs, 4- Motorsiklet hizmet ücretinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • İmar Komisyonuna havale edilen Dalaman Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ilişkin itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

                                                                                                                                                                                                                                            DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 


 

 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 04/07/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

  

04 TEMMUZ 2024 Karar No:98

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde G.İ.H. sınıfından 1. Dereceli 1 adet Destek Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 Dereceli 1 adet Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, ekte sunulan II. Sayılı boş Kadro cetveli kullanılarak iptal-ihdas işlemlerinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:99

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Dalaman Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 2. Bölüm 5. Maddesinin 10. Fıkrasında belirtilen inşaat çalışma saat ve yasakları ile ilgili maddenin “ konut bölgesinde ve yakın çevresinde her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işlerin 15 Mayıs -14 Ekim tarihleri arasında Pazar günlerin tam gün olarak, aynı tarihler arasında diğer günler ise inşaat faaliyetlerinin 08:00-20:00 saatleri dışında, 15 Ekim-14 Mayıs tarihleri arasında ise 08:00-16:00 saatleri dışında yapılması yasaktır.” Şeklinde değiştirilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Mehmet Salih AYYILDIZ red, diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:100

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz 2024 yılı ücret tarifesine vidanjör çekim ücretinin meskenlerden 1.500,00-TL + KDV, İşyerlerinden 2.250,00-TL+ KDV olarak eklenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:101

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı, Kille ve Kayacık Tesislerimizde satılmak üzere 1-Büyük Su, 2-Tavuk Şiş (Porsiyon), 3-Kuzu Şiş (Porsiyon), 4-Ciğer Şiş (Porsiyon), 5- Antrikot(Porsiyon), 6-Bonfile (Porsiyon), 7-Kuzu Kavurma, 8-Kuzu Pirzola (porsiyon) , 9-Karışık Izgara (porsiyon) 10-Barbun, 11-Sardalye ve Lapa, 12-Kiloluk Balık, 13-Deniz Levrek ve Deniz Cupra 400-600 gr. 14- Aperol Spriz Kokteyl ,15- Margarita Kokteyl ,16-Espresso Martini Kokteyl 17-Lynchburg Lemonade Kokteyl, 18-Cozmopolitan Kokteyl, 19-Godfather Kokteyl , 20-Daıogırı Kokteyl 21-Renaıssance Kokteyl, 22-Mojito Kokteyl 23-Kokteyl 1, 24-Kokteyl 2,25-Kokteyl 3, 26-Kokteyl 4, 27-Kokteyl 5,

28- Kokteyl 6, 29-Makarna 1, 30-Makarna 2, 31-Makarna 3 32-Düğün Yerleri için Masa Kiralama 33-Villa Doluca Çeşitleri 34-Kavaklıdere Angora Çeşitleri satış fiyatlarının ve indirimli satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:102

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı, Şehit Mehmetcik Parkı İşletmemizde 1- Ekmek Arası Köfte, 2-Tavuk Döner , 3-Hamburger, 4-Cheesburger, 5-Tabak Kahvaltı, 6-Tost Çeşitleri(kaşarlı-karışık), 7-Donuk Tatlılar, 8-Cips, 9-Çay, 10-Türk Kahvesi, 11-Nescafe, 12-Bardak Su, 13-0,50 ml Şişe Su fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:103

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayacık’ ta bulunan piknik alanına yeni açılacak olan büfede satılacak olan; 1-canga 45gx24, 2-maxımus beyaz yer fıstklı 36gx24 kl, 3-eti wanted karamel 4lü 128gx30kl, 4-etı çıkolata burçak 60gx6x12kl, 5-eti çikolata uzun ant.fıs. 17gx24x12, 6-etıcık.bolsutlu27gx12x12kl, 7-etıcık.fılebademlı 27gx12x12kl, 8-etıcık.rulogofretlı 70gx7x12kl, 9-eti çikolatalı gofret 34gx42, 10-bidolu kak.yer fıstık.gof.bar 29gx24 kl, 11-bidolu yer fıstıklı 36gx24 kl, 12-hoşbeş muzlu kr.gof. 34gx24kl, 13-hosbes cıl. 40gx24 dp, 14-hosbes fın. 40gx24 dp, 15-burcak kak.kr.yul. 82gx18 kl, 16-bur. kremalı  100gx12 dp, 17-burçak limonlu kremalı yulaflı 100x12, 18-sultanı burçak 123gx18 kl, 19-yulaflı burçak 125gxx18kl, 20-burcak 131gx24 kl, 21-burçak kurabi torba kakaolu 150gx12 kl, 22-bur. kremalı 3lü 300gx9 kl, 23-sultanı bur.3lü 369gx14 kl, 24-yulaflı bur. 3lü 375gx12 kl, 25-burçak 3lü 393gx14kl, 26-bur.kremalı 4lü 400gx9 kl, 27-cın cıleklı 25gx36, 28-cın port. 25gx36 kl, 29-cın lok. 3 lü 342x18kl, 30-fınger   900gx5 kl, 31-form kep ç.otlu 40gx24, 32-kakaolu bıs.125gx12 kl, 33-kremalı 61 g x 24 kl, 34-portakallı 75gx24 kl, 35-susamlı 75g x 24kl, 36-susamlı 3lü 225gx12 kl, 37-tutku 100gx24 kl, 38-brownı  40gx20 kl, 39-browni ıntense 3'lü 150gx17kl, 40-topkek kak. bsz 35gx24 tv, 41-topkek cıl. bsz 40gx24 tv, 42-topkek mey. bsz 40gx24 tv, 43-balık 160gx20 kl, 44-burçak tuzlu zeytınlı 91gx18, 45-crax acı baharatlı 50gx20 kl, 46-crax sade çubuk kraker 85gx12, 47-pızza 38gx21 tv, 48-susamlı çubuk 120gx10 kl, 49-kakaolu og.10000gx1 cv, 50-tad. pey. 25gx36 kl, 51-jelibon 100 gr çeşitleri, 52-first sakız  çeşitleri, 53-ekmek (200-220) gr, 54-magnum dondurma çeşitleri, 55-cornetto dondurma  çeşitleri, 56-max dondurma çeşitleri, 57-nogger dondurma çeşitleri, 58-twister dondurma çeşitleri, 59-frigola dondurma çeşitleri, 60-sade cup çeşitleri, 61-mangal kömürü 2 kg, 62-çakmak, 63-plastik bardak 10 lu, 64-plastiktabak  10 lu, 65-plastik çatal10 lu, 66-Tuz 500 gr, 67-buz 500 gr, 68-ay çekirdek 70 gr, 69-ay çekirdek 140 gr, 70-ay çekirdek 180 gr, 71-bol tuzlu ay çekirdek 70 gr, 72-bol tuzlu ay çekirdek 140 gr, 73-bol tuzlu ay çekirdek 180 gr, 74-antep fıstığı 90 gr, 75-antep fıstığı 180 gr, 76-badem içi 90 gr, 77-badem içi 180 gr, 78-işlenmiş kaju 75 gr, 79-işlenmiş kaju 140 gr, 80-zarlı kavrulmuş kaju 140 gr, 81-fındık içi 90 gr, 82-fındık içi 180 gr, 83-fındık içi tuzlu 140 gr, 84-kabak çekirdeği 80 gr, 85-kabak çekirdeği 180 gr, 86-kabak çekirdeği tuzsuz 180 gr, 87-leblebi beyaz 90 gr,

88-leblebi beyaz 180 gr, 89-leblebi tuzlu sarı 90 gr, 90-leblebi tuzlu sarı 180 gr, 91-leblebi çifte kavrulmuş sarı 90 gr, 92-leblebi çifte kavrulmuş sarı 180 gr, 93-mısır barbekü soslu 75 gr, 94-mısır barbekü soslu 180 gr, 95-karışık kuruyemiş kokteyl 180 gr, 96-karışık kuruyemiş klasik 45 gr, 97-karışık kuruyemiş klasik 180 gr, 98-karışık kuruyemiş karnaval 122 gr, 99-karışık kuruyemiş karnaval 180 gr, 100-karışık kuruyemiş festival 45 gr, 101-karışık kuruyemiş festival 180 gr, 102-karışık kuruyemiş naturel 45 gr, 103-karışık kuruyemiş naturel 180 gr, 104-karışık kuruyemiş favori 75 gr, 105-karışık kuruyemiş favori 180 gr, 106-yer fıstığı tuzlu 90 gr, 107-yer fıstığı tuzlu 180 gr, 108-yer fıstığı tuzsuz 180 gr, 109-yer fıstığı kabuklu 250 gr, 110-b.a tekel 2000 kırmızı (ks rc box), 111-b.a tekel 2000 kırmızı uzun (sp), 112-b.a tekel 2000 mavı (ks rc box), 113-b.a tekel 2000 mavı uzun (rc box), 114-b.a tekel 2001 kırmızı (ks box), 115-b.a tekel 2001 kırmızı uzun (sp), 116-b.a vıceroy navy (ks rc box), 117-b.a vıceroy navy long (rc box), 118-b.a vıceroy red long (rc box), 119-ba 2000 kırmızı ks rc box, 120-ba 2000 kırmızı uzun yumusak pk., 121-ba 2001 bordo (kısa yumusak paket), 122-ba pall mall amber (ks rc box), 123-ba vıceroy red sl box, 124-e.t hd blue slıms, 125-e.t hd red, 126-e.t hd red slıms, 127-ımpt. davıdof one, 128-ımpt. davıdof one slıms, 129-ımpt. davıdoff burgundy, 130-ımpt. davıdoff ıvory, 131-ımpt. davıdoff ıvory slıms, 132-ımpt. west blue kısa, 133-ımpt. west grey kısa box se, 134-ımpt. west grey uzun, 135-jtı camel black (ks box), 136-jtı camel brown (ks box), 137-jtı camel deep blue (ks box), 138-jtı camel deep blue long (rc box), 139-jtı camel slender blue (ks box), 140-jtı camel slender blue lıne (ks box), 141-jtı camel slender gray (ks box), 142-jtı camel slender grey lıne (ks box), 143-jtı camel whıte (ks box), 144-jtı camel yellow (ks box), 145-jtı camel yellow 100 (sarmalık kıyılmış tütün), 146-jtı camel yellow long (rc box), 147-jtı camel yellow sp (ks sp), 148-jtı ld blue (ks rc box), 149-jtı ld blue long (rc box), 150-jtı ld red long (rc box), 151-jtı ld slıms (rc box), 152-jtı monte carlo dark blue (ks rc box), 153-jtı monte carlo dark blue long (rc box), 154-jtı monte carlo nıght blue long (rc box), 155-jtı monte carlo night blue (ks rc box), 156-jtı monte carlo red (ks rc box), 157-jtı monte carlo slender blue (ks box), 158-jtı monte carlo slender dark blue ( ks box), 159-jtı monte carlo slender nıght blue (ks box), 160-jtı monte carlo slender red (ks box), 161-jtı wınston blue (ks box), 162-jtı wınston dark blue (ks rc box), 163-jtı wınston dark blue long (rc box), 164-jtı wınston deep blue (ks rc box), 165-jtı wınston slender dark blue ( ks box ) 7 mg, 166-jtı wınston slıms blue (rc box), 167-jtı wınston slıms gray (rc box), 168-jtı winston blue long (rc box), 169-jtı winston gray (ks box), 170-jtı winston red (ks box), 171-jtı winston red long (rc box), 172-jtı winston red sp (ks sp), 173-jtı winston slender blue (ks rc box), 174-jtı winston slender blue long, 175-jtı winston slender gray (ks box), 176-jtı winston white (ks box), 177-jtı winston xsence black (ks rc box), 178-jtı winston xsence gray (ks rc box), 179-jti camel dark blue (ks box), 180-jti camel est 1913 black kutu, 181-jti camel rework (ks box), 182-jti ld red (ks rc box), 183-jti monte carlo blue (ks rc box), 184-jti monte carlo red, 185-jti monte carlo red long (rc box), 186-jti monte carlo slims (rc box), 187-jti monte carlo whıte, 188-jti wınston blue ks, 189-jti wınston red ks, 190-jti wınston selender 4, 191-jti wınston selender 7, 192-jti wınston slender deep blue ( ks box ) 4 mg, 193-jti wınston slender rework (ks box), 194-jti wınston slım blue (rc box) delıst, 195-jti wınston slım gray (box) delıst, 196-jti wınston slıms blue, 197-jti wınston slıms gray, 198-pm.chesterfıeld blue 100 rcb, 199-pm.chesterfıeld blue ks rcb, 200-pm.chesterfıeld clıck ks fsb, 201-pm.chesterfıeld mode navy ks rcb slım, 202-pm.chesterfıeld navy 100 rbc, 203-pm.chesterfıeld navy blue rcb, 204-pm.lark blue 100 rcb, 205-pm.lark blue rec rc, 206-pm.lm blue ks rcb, 207-pm.lm blue long 100 rcb, 208-pm.lm red 100 rcb, 209-pm.lm red 100's, 210-pm.lm red kısa rcb, 211-pm.marlboro edge blue ks rcb, 212-pm.marlboro edge ks rcb std, 213-pm.marlboro edge sky ks rcb 20 slı, 214-pm.marlboro kısa box, 215-pm.marlboro touch blue, 216-pm.marlboro touch gray, 217-pm.marlboro touch ks box, 218-pm.marlboro touch one, 219-pm.marlboro touch whıte, 220-pm.marlboro uzun 100's soft, 221-pm.murattı blue lıne ks, 222-pm.murattı rosso kısa rcb, 223-pm.myo marlboro roll 50 gr, 224-pm.parlıament aqua b.slıms 100 rcb, 225-pm.parlıament aqua blue ks rcb, 226-pm.parlıament mıdnıght blue rcb, 227-pm.parlıament nıght 100 soft, 228-pm.parlıament nıght ks rcb  , 229-yeni rakı 35 cl, 230-yeni rakı 50 cl, 231-yeni rakı 70 cl, 232-yeni rakı 100 cl, 233-tekirdağ altın seri 35 cl, 234-tekirdağ altın seri 50 cl, 235-tekirdağ altın seri 70 cl, 236-tekirdağ göbek 35 cl, 237-tekirdağ göbek 70 cl, 238-yeni rakı yeni seri 20 cl, 239-yeni rakı yeni seri 35 cl, 240-yeni rakı yeni seri 50 cl, 241-yeni rakı yeni seri 70 cl, 242-yeni rakı yeni seri 100 cl, 243-tekirdağ altın seri 20 cl, 244-tekirdağ altın seri 35 cl, 245-tekirdağ altın seri 50 cl, 246-tekirdağ altın seri 70 cl, 247-tekirdağ altın seri 100 cl, 248-black label 35 cl, 249-black label 50 cl, 250-black label 70 cl, 251-black label 100 cl, 252-sminof votka 35 cl, 253-sminof votka 50 cl, 254-sminof votka 70 cl, 255-sminof votka 100 cl, 256-gorden cin 35 cl, 257-gorden cin 50 cl, 258-gorden cin 70 cl, 259-gorden cin 100 cl, 260-olmeca tekila 35 cl, 261-olmeca tekila 50 cl, 262-olmeca tekila 70 cl, 263-olmeca tekila 100 cl, 264-villa doluca mistik şarap, 265-villa doluca angora şarap, 266-şarap cielo çeşitleri 75 cl, 267-şarap çeşitleri 75 cl, 268- kutu içecek, 269-sade soda, 270-meyveli soda, 271-şişe içeçekler 1lt, 272-şişe içeçekler 2,5lt, 273-enerji içeçeği, 274-su 500 ml, 275-bardak su, 276-limonata, 277-su 1 lt,278-su 5 lt, 279-şalgam 250 ml, 280-efes pirsen 50 cl , 281-efes tombul 50cl , 282-bomonti 50 cl, 283-tuborg şişe 50 cl, 284-carlsberg 50 cl, 285-filitresiz şişe 50 cl, 286-black şişe 50 cl, 287-sol şişe 50 cl, 288-desperados 50 cl, 289-efes özel seri 50 cl, 290-belfast 50 cl, 291-becks 50 cl, 292-efes malt 50 cl, 293-lays klasik  100 gr, 294-lays yoğurt mevsim yeşillikleri 100 gr, 295-lays yoğurt mevsim yeşillikleri 92 gr, 296-ruffles ketçaplı 100 gr, 297-ruffles originals 100 gr, 298-doritos taco 114 gr, 299-nacho 109 gr, 300-acılı 109 gr, 301-cerezza popcorn 80 gr satış fiyatlarının ve indirimli satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

  

04 TEMMUZ 2024 Karar No:104

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz bünyesinde bulunan Otoparkların giriş ücretlerinin belirlenmesi 1-(0-30 dk arası) ,2-(30-60 dk arası ) , 3-(1 saat-2 saat arası) 4-(2 saatten sonra saat başı) ,5- aylık abonman ücretlerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:105

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı İşletmelerimizde satılmak üzere Dalaman Halk Ekmek fiyatının;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 04 TEMMUZ 2024 Karar No:106

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille, Sarsala, Kükürt tesislerimize yabancı uyruklu vatandaşların 1-Yaya, 1- Otomobil, 3- Minibüs, 4- Motorsiklet hizmet ücretlerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

04 TEMMUZ 2024 Karar No:107

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2024 tarih ve 70 (1.Etap), 71 (2.Etap), 72 (3.Etap) sayılı kararları ile onaylanan Dalaman Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ilişkin itiraz dilekçelerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonunca değerlendirilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

                                           Sezer DURMUŞ                                                         Tuğba GÜMÜŞ AKYOL                                              Fatih İBİŞ         

                                         BELEDİYE ve MECLİS                                                         MECLİS KÂTİBİ                                                 MECLİS KÂTİBİ

                                                    BAŞKANI


                                               İ L A N

                         DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

Belediye Meclisinin 2024 TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun  20. maddesine göre 01.07.2024 Pazartesi günü saat 11.00’ de Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

            Halkımıza ilanen duyurulur.   

 

 GÜNDEM:

 • Belediyemizde boş bulunan G.İ.H. sınıfından 1 dereceli 1 adet Destek Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 dereceli 1 adet Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.
 • Dalaman Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 2. Bölüm 5. Maddesinin 10. Fıkrasında belirtilen inşaat çalışma saatlerinin ve inşaat yasağının değiştirilmesinin görüşülmesi.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (f) maddesi gereğince kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için Belediyemiz 2024 yılı ücret tarifesine vidanjör çekim ücretinin eklenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmelerinden Kille ve Kayacık tesislerinde yeni satılacak olan ürünlerin fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkında satışı yapılan 13 adet ürünün satış fiyatlarının güncellenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayacık’ ta bulunan Piknik alanına yeni açılacak olan büfede satılacak ürünlerin fiyatları ile indirimli satış fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan Otoparkların giriş ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde satılacak olan Dalaman Halk Ekmek fiyatının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille, Sarsala, Kükürt Tesislerimize yabancı uyruklu vatandaşların 1-Yaya, 2-Otomobil, 3-Minibüs, 4- Motorsiklet hizmet ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                           DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 03/06/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISIDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:66

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Kıyı Ege Belediyeler Birliği' ne üye olunmasına; Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü' nün 10. maddesi gereğince Meclis Üyelerinden Fatih İBİŞ ve Mehmet Emre ULUYUNÇAY asil üyeliğe, Can SEZEN ve Rıza KURT yedek üyeliğe seçilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:67

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde dolu bulunan G.İ.H. sınıfından 5. Dereceli 1 adet Şef kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 3 dereceli Şef kadrosunun, T.H. sınıfından 4. Dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek 3. Dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun, T.H. sınıfından 4. Dereceli 1 adet Ekonomist kadrosunun iptal edilerek, 3. dereceli 1 adet Ekonomist kadrosunun, S.H. sınıfı 2. Dereceli 1adet Sağlık Memuru kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun ihdas edilmesi,  ekte sunulan III. Sayılı dolu Kadro cetveli kullanılarak iptal-ihdas işlemlerinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:68

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 22.05.2024 tarihinde saat 11:00’ de Dalaman Belediyesi Hizmet Binasında yapılan 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda Dalaman Belediyesini Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezer DURMUŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Fatih İBİŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet Emre ULUYUNÇAY, Kemal ATLI ve Hakan URKUN’ un meclisimizce yetkilendirilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:69

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Merkezi Ankara’ da bulunan Mahalli İdareler İşverenler Sendikasından (MİS) istifa edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:70

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Merkezi Ankara’ da bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması için Belediye Başkanı Sezer DURMUŞ’ a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerinden Kemal İLHAN ve Hüseyin ERTUĞRUL red, diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:71

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 05-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında İlçemiz pazaryerinde 6 gün süre ile panayır yapılması için 500.000,00-TL (beş yüz bin) bedel ile  Bizim Prodüksiyon LTD. ŞTİ.ye izin verilmesine, sözleşmelerin imzalanması için Belediye Başkanı Sezer DURMUŞ’ a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:72

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;  Mülkiyeti Belediyemize ait KAYACIK 1 adlı teknenin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:73

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere indirim uygulanabilmesi için Dalaman Kart fiyatının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:74

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi İşletmelerinde( Kille Koyu-Sarsala Koyu-Kayacık Tesisi-Kükürt Termal Tesisi- Şehit Mehmetçik Parkı- Günlüklük  C Tipi  Mesire Alanı) verilen hizmetlere ve satılan ürünlere uygulanacak olan  Dalaman Kartı İndirim oranlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:75

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi işletmesi olan Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesisinde satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:76

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi işletmesi olan Kayacık Tesisinde satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

  

03 HAZİRAN 2024 Karar No:77

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkında satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:78

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisinde satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:79

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi işletmesi olan Günlüklük C Tipi Mesire Alanında satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:80

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Bütçe İçi işletmesi olan Kille Koyunda satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:81

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe işletmesi olan Kültür Merkezinde yapılacak 1- Nişan, 2- Nikah, 3- Kına, 4- Düğün, 5- Çeşitli organizasyonların fiyatlarının güncellenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:82

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanan Belediye Hizmet Binasındaki çay ocağında satılacak ürünlerin 1- Çay, 2-Kahve, 3- Soda, 4- Meşrubat, 5- Su fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:83

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille ve Sarsala Tesislerimizde 1- Otomobil, 2- Minibüs, 3-Otobüs, 4-Motor, 5-Loca hizmet ücretlerinin; fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:84

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı, Kille, Sarsala, Kükürt ve Kayacık Tesislerimize de satılmak üzere 1-Tekirdağ göbek 35 cl 2- Tekirdağ göbek 70 cl 3-Yeni rakı yeni seri 20 cl 4- Yeni rakı yeni seri 35 cl 5- Yeni rakı yeni seri 50 cl 6-Yeni rakı yeni seri 70 cl 7-Yeni rakı yeni seri 100 cl 8- Tekirdağ altın seri 20 cl 9-Tekirdağ altın seri 35 cl 10-Tekirdağ altın seri 50 cl 11-Tekirdağ altın seri 70 cl 12- Tekirdağ altın seri 100 cl 13-Black label 35 cl 14- Black label 50 cl 15-Black label 70 cl 16-Black label 100 cl 17-Sminof votka 35 cl 18- Sminof votka 50 cl 19- Sminof votka 70 cl 20- Sminof votka 100 cl 21-Gorden cin 35 cl 22-Gorden cin 50 cl 23- Gorden cin 70 cl 24-Gorden cin 100 cl 25- Casamigos blanco tekila 100 cl 26-Likör baileys 70 cl 27- Likör çeşitleri 100 cl 28-Rom c.morgan 70 cl 29- Şarap buzbağ çeşitleri 75 cl 30- Şarap ciello 70 cl çeşitleri 31- Yeni rakı 100 cl 32-Tek viski 33-Tek votka 34-Tek cin 35-Duble viski 36-Duble votka 37- Duble cin 38-Tekirdağ mavi kapak 100 cl 39-Tekirdağ mavi kapak 70 cl 40-Tekirdağ mavi kapak 50 cl 41- Tekirdağ mavi kapak 35 cl 42-Ruffels çeşitleri 43- lays çeşitleri 44-Doritos çeşitleri 45- Terra şarap Çeşitlerinin satış fiyatlarının ve indirimli satış fiyatlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:85

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz 2024 yılı ücret tarifesinde ekte sunulan kalemlerin revize edilmesi ve yeni kalemlerin eklenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:86

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Emniyet binasının arkasında bulunan boş alanın 04.06.2024 tarihinden 05.07.2024 tarihine kadar 75.000,00-TL ( yetmiş beş bin) bedel karşılığında lunapark işletmesi için Sebahattin ERKOL’ a izin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:87

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizin 2024 Mali yılı bütçesinde kurumsal sınıflandırma bazında

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANS

EKONOMİK

AÇIKLAMA

EKLENEN ÖEDENEK

DÜŞÜLEN ÖDENEK

46480643

010309

05

0301

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

 

1.793.798,40

46480630

040401

05

0301

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

1.793.798,40

 

 

 

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANS

EKONOMİK

AÇIKLAMA

EKLENEN ÖEDENEK

DÜŞÜLEN ÖDENEK

46480643

010309

05

0302

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

 

13.982.031,24

46480630

040401

05

0302

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

13.982.031,24

 

 

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANS

EKONOMİK

AÇIKLAMA

EKLENEN ÖEDENEK

DÜŞÜLEN ÖDENEK

46480643

010309

05

0303

Yolluklar

 

30.000,00

46480630

040401

05

0303

Yolluklar

30.000,00

 

 

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANS

EKONOMİK

AÇIKLAMA

EKLENEN ÖEDENEK

DÜŞÜLEN ÖDENEK

46480643

010309

05

0304

Görev Giderleri

 

100.000,00

46480630

040401

05

0304

Görev Giderleri

100.000,00

 

 

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANS

EKONOMİK

AÇIKLAMA

EKLENEN ÖEDENEK

DÜŞÜLEN ÖDENEK

46480643

010309

05

0305

Hizmet Alımları

 

842.283,61

46480630

040401

05

0305

Hizmet Alımları

842.283,61

 

 

KURUMSAL

FONKSİYONEL

FİNANS

EKONOMİK

AÇIKLAMA

EKLENEN ÖEDENEK

DÜŞÜLEN ÖDENEK

46480643

010309

05

0605

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

 

2.100.000,00

46480643

010309

05

0601

Mamül Mal Alımları

 

6.000.000,00

46480630

040401

05

0605

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

8.100.000,00

 

aktarma yapmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:88

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Taşlıburun Mahallesi 218 ada 25 nolu parselde kayıtlı bulunan 2.061,80 m2’ lik arsanın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (e) maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:89

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemiz Karaçalı Mahallesinde bulunan pazaryerinin vatandaşların evinde ürettiği el işi ürünler ile 2. El giyim eşyası satmak üzere 6. bloğun direk arası ücretinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:90

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;  Belediyemiz hizmet araçlarından ihtiyaç fazlası olan 1995 model 48 D 1618 plakalı Otoyol Otobüs (CA tek katlı) ve 1993 model 48 D 6490 plakalı asfalt disribütörlü Kamyonunun satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:91

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi 3670 ada 7 parsel nolu 334,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesine ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 7.maddesine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine tam yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (e) maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:92

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe işletmesi olan Kültür Merkezinde yapılacak 1- Nişan, 2- Nikâh, 3- Kına, 4- Düğün, 5- Çeşitli organizasyonların fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:93

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz Hizmet binasında bulunan ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanan çay ocağında satılacak olan 1- Çay, 2-Kahve, 3- Soda, 4- Meşrubat, 5- Su fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:94

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille ve Sarsala Tesislerimize 1- Otomobil, 2- Minibüs, 3-Otobüs, 4-Motor, 5-Loca hizmet ücretlerinin fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:95

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe işletmesi olan Kille, Sarsala, Kükürt ve Kayacık Tesislerinde satılacak olan alkollü içecekler ile cips çeşitlerinin satış fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:96

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz 2024 yılı ücret tarifesindeki bazı kalemlerin revize edilmesi ve yeni kalemlerin eklenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

03 HAZİRAN 2024 Karar No:97

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemiz Karaçalı Mahallesinde bulunan pazaryerinin vatandaşların evinde ürettiği el işi ürünler ile 2. El giyim eşyası satmak üzere 6. bloğun direk arası ücretinin yeniden belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

                                                  Sezer DURMUŞ                                                Tuğba GÜMÜŞ AKYOL                                            Fatih İBİŞ         

                                              BELEDİYE ve MECLİS                                               MECLİS KÂTİBİ                                                MECLİS KÂTİBİ

                                                       BAŞKANI


İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

Belediye Meclisinin 2024 HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun  20. maddesine göre 03.06.2024 Pazartesi günü saat 11.00’ de Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

            Halkımıza ilanen duyurulur.   

 

 GÜNDEM:

 • Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ ne 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemizde dolu bulunan kadrolarda derece güncellemesinin görüşülmesi.

 

 • Dabel Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş’ nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sezer DURMUŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Fatih İBİŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet Emre ULUYUNÇAY, Kemal ATLI ve Hakan URKUN’ un yetkilendirilmesinin görüşülmesi.

 

 • Mahalli İdareler İşverenler Sendikasından (MİS) istifa edilmesinin görüşülmesi.

 

 • Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunmasının görüşülmesi.

 

 • 05-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bizim Prodüksiyon LTD. ŞTİ tarafından İlçemiz pazaryerinde panayır kurulması için gerekli izinlerin verilmesi, yer ücretinin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Sezer DURMUŞ’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 63 kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemize ait KAYACIK 1 adlı teknenin satışı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 51 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere uygulanacak olan Dalaman Kart satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 52 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere uygulanacak olan Dalaman Kart indirim oranlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 53 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmemiz olan Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesisi'nde satışa sunulacak olan ürünlerin satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 54 sayılı kararı ile yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisi'nde satışa sunulacak olan ürünlerin satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkı'nda satışa sunulacak olan ürünlerin satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 56 sayılı kararı ile yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisi'nde satışa sunulacak olan ürünlerin satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 57 sayılı kararı ile yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Günlüklük C Tipi Mesire alanında satışa sunulacak olan ürünlerin satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 58 sayılı kararı ile yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille Koyu'nda satışa sunulacak olan ürünlerin satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe işletmesi olan Kültür Merkezinde yapılacak 1- Nişan, 2- Nikâh, 3- Kına, 4- Düğün, 5- Çeşitli organizasyonların fiyatlarının güncellenmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz Hizmet binasında bulunan ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanan çay ocağında satılacak ürünlerin 1- Çay, 2-Kahve, 3- Soda, 4- Meşrubat, 5- Su fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
 •  
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille ve Sarsala Tesislerimize 1- Otomobil, 2- Minibüs, 3-Otobüs, 4-Motor, 5-Loca hizmet ücretlerinin fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe işletmesi olan Kille, Sarsala, Kükürt ve Kayacık Tesislerinde satılacak olan alkollü içecekler ile cips çeşitlerinin satış fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz 2024 yılı ücret tarifesindeki bazı kalemlerin revize edilmesi ve yeni kalemlerin eklenmesinin görüşülmesi.

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait Emniyet binasının arkasında bulunan boş alana lunapark kurma talebinin değerlendirilmesi, lunapark süresinin ve ücretinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemizin 2024 mali yılı bütçesinde kurumsal sınıflandırma bazında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Taşlıburun Mahallesi 218 ada 25 nolu parselde kayıtlı bulunan 2.061,80 m2’ lik arsanın satışının yapılmasının görüşülmesi.

 

 • İlçemiz Karaçalı Mahallesinde bulunan pazaryerinin vatandaşların evinde ürettiği el işi ürünler ile 2. El giyim eşyası satmak üzere 6. bloğun direk arası ücretinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz hizmet araçlarından ihtiyaç fazlası olan 1995 model 48 D 1618 plakalı Otoyol Otobüs (CA tek katlı) ve 1993 model 48 D 6490 plakalı asfalt disribütörlü Kamyonunun satışının görüşülmesi.

 

 • Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi 3670 ada 7 parsel nolu 334,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılmasının görüşülmesi.

 

 

 

BİLGİLENDİRME:

 • 05.2024 tarihinde yapılan Dalaman Kent Konseyi toplantısı hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi.
 • 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi.

 

 

                                                                                                

                                                                                                                              DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

 

 

 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISIDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

02 MAYIS 2024 Karar No:51

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere indirim uygulanabilmesi için Dalaman Kart fiyatının yeniden değerlendirilmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:52

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere uygulanacak olan Dalaman Kartı indirim oranının yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:53

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmemiz olan Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesisi'nde satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:54

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisi'nde satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:55

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkı'nda satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi

 

02 MAYIS 2024 Karar No:56

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisi'nde  satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:57

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Günlüklük C Tipi Mesire alanında  satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:58

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille Koyu'nda satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:59

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemiz Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesi 7. sokak ile 9004. sokak kesişiminde yer alan Çocuk Oyun Parkına verilen ismin Seyfi Melih SEZGİN olarak değiştirilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:60

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde dolu bulunan G.İ.H. sınıfından 1. Dereceli 1 adet Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 2 dereceli Muhasebeci kadrosunun, G.İ.H. sınıfından 5. Dereceli 1 adet Şef kadrosunun iptal edilerek 3. Dereceli Şef kadrosunun, T.H. sınıfından 4. Dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 2 dereceli Tekniker kadrosunun, T.H. sınıfı 2. Dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli Ekonomist kadrosunun, T.H. sınıfı 4. Dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek 3. Dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine,  ekte sunulan III. Sayılı dolu Kadro cetveli kullanılarak iptal-ihdas işlemlerinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:61

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;

 

1.GİDER KESİN HESABI

2023 Mali yılı Gider Kesin hesabı incelenmiş ve 2023 Mali yılı gider Bütçesinin 280.000.000,00  (iki yüz seksen milyon) TL.  olduğu ve mali yıl içinde 275.110.801,95 ( iki yüz yetmiş beş milyon yüz on bin sekiz yüz bir lira doksan beş kuruş ) TL. harcama yapıldığı görülmüştür.

Yapılan bu harcamaların kurumsal kodlaması yapılan Birimler Bazında ise;

 1. Kod AÇIKLAMA BÜTÇE GİDER TOPLAMA

02               ÖZEL KALEM                                                                     3.766.698,73- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

18               YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                302.178,68- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

30               FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                             52.683.390,19- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

31               İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜD.                                             1.153.226,96- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

33               KÜLTÜR ve SOS.İŞL.MÜD.LÜĞÜ                                     8.758.286,07- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

34               MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                   5.322.030,56- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

35      PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                      21.217.624,04- TL

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

39      ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    418.929,29- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

40      HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                              886.833.62- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

41       İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.                                89.854.291.86- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

42     TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 3.540.344,31- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

43     DESTEK HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ                                                         28.063.998,22- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

45     İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                       57.237.363,08-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

46     MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                                                  1.027.486,18-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

47     PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                      533.803,11- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

48    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                      344.317,05-TL

 

                                T O P L A M                                                          : 275.110.801,95-TL

 

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİMİZİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE

 1. Kod AÇIKLAMA                   BÜTÇE GİDER TOPLAMA

02               ÖZEL KALEM                                                                    3.766.698,73- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

18               YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                               302.178,68- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

30               FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                            52.683.390,19- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

31               İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜD.                                             1.153.226,96- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

33               KÜLTÜR ve SOS.İŞL.MÜD.LÜĞÜ                                     8.758.286,07- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

34               MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                   5.322.030,56- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

35      PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                     21.217.624,04- TL

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

39      ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                   418.929,29- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

40      HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                886.83362- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

41       İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.                                89.854.291.86- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

42     TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 3.540.344,31- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

43     DESTEK HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ                                                        28.063.998,22- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

45     İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                       57.237.363,08-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

46     MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                                                   1.027.486,18-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

47     PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                        533.803,11- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

48    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                       344.317,05-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

                                T O P L A M                                                             :275.110.801,95-TL

 

                               EKONOMİK KODLAMA I. DÜZEYİ

           PERSONEL GİDERİ                                    :    30.073.732,98- TL

           SGK PRİM GİDERLERİ                              :      2.659.719,37- TL

           MAL VE HİZMET ALIMLARI                   :   181.601.069,46- TL

           CARİ TRANSFERLER                                :        2.154.885,16- TL

           SERMAYA GİDERLERİ                             :      58.621.394,98- TL

                                 TOPLAM                                :     275.110.801,95- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

2023 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA

BİRİNCİ DÜZEYİ

 KOD.      BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                                      TUTARI

01  VERGİ GELİRLERİ                                                                      45.525.198,63- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                   90.119.339,11- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER       11.990.765,47- TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

05  DİĞER GELİRLER                                                                        148.729.300,57-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

06  SERMAYE GELİRLERİ                                                                 18.844.940,63-TL

yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

                              TOPLAM                                                            :  315.209.544,41-TL

 

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER                            :    1.180.392,18- TL   

NET GELİR                                                                                      :314.029.152,23- TL

Olarak gerçekleştiği görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

SONUÇ :

Dalaman Belediye Başkanlığı 2023 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesinin denk bütçe olarak hazırlandığı ve 280.000.000,00-TL. olan bütçede.  Bütçe  giderleri  kesin hesabının  275.110.801,95-TL, 2023 Mali yılı Bütçe gelirleri kesin hesabının RED VE İADELER HESABININ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA 314.029.152,23- TL olarak gerçekleştiği, Gider Bütçesinin Bütçeye oranının %98,25 Bütçe gelirlerinin ise % 112,15 olarak gerçekleştiği,  2023 Mali yılı Mizanında Borç Toplamı tutarı ile alacak toplam tutarının eşit olduğu 2023 mali yılı bilanço aktif ve pasiflerinin eşit olduğu görülerek; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:62

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; DABEL TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş’ nin  22.05.2024 tarihinde saat 11:00’ de Dalaman Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kuruluna Dalaman Belediyesini Temsilen Belediye Başkanı Sezer DURMUŞ’ a temsil yetkisi verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:63

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere e dilmesi sonucunda;  Belediyemize ait KAYACIK 1 adlı teknenin satış fiyatının belirlenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:64

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 07-12 Haziran 2024 tarihleri arasında İlçemiz pazaryerinde 6 gün süre ile panayır yapılması için 500.000,00-TL (beş yüz bin) bedel ile  Bizim Prodüksiyon LTD. ŞTİ.ye izin verilmesine, sözleşmelerin imzalanması için Belediye Başkanı Sezer DURMUŞ’ a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

02 MAYIS 2024 Karar No:65

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Emniyet binasının arkasında bulunan boş alanın 06.05.2024 tarihinden 10.06.2024 tarihine kadar lunapark işletmesi için Sebahattin ERKOL’ a izin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.


İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

Belediye Meclisinin 2024 MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun  20. maddesine göre 02.05.2024 Perşembe günü saat 11.00’ de Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

            Halkımıza ilanen duyurulur.   

 

             

GÜNDEM:

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 43 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere indirim uygulanabilmesi için Dalaman Kart fiyatının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 44 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere uygulanacak olan Dalaman Kartı indirim oranının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 45 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmemiz olan Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesisi'nde satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 46 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisi'nde satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 47 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkı'nda satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 48 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisi'nde satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Günlüklük C Tipi Mesire alanında satılan ve kiralanan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 50 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille Koyu'nda satılacak ve kiralanacak ürünlerin fiyatlarının güncellenmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 08.04.2024 tarih ve 42 sayılı kararıyla İlçemiz Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesi 7. sokak ile 9004. sokak kesişiminde yer alan Çocuk Oyun Parkına verilen Melih SEZGİN isminin, Seyfi Melih SEZGİN olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

 

 • Belediyemizde dolu bulunan kadrolarda derece güncellemesinin görüşülmesi.

 

 • 2023 mali yılı gelir ve gider kesin hesabının görüşülmesi.

  

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                             DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 08/04/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISIDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

08 NİSAN 2024 Karar No:31

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ile 09.10.2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’ nın Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğine göre yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis I. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi İlhan KURAL 15 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Erdem SÖNMEZ 15 oy, Asil Meclis Katipliklerine Meclis Üyesi  Tuğba GÜMÜŞ AKYOL 15 oy, Meclis Üyesi  Fatih İBİŞ 15 oy, Yedek Meclis Katipliklerine Meclis Üyesi  Birgül KAHRAMAN 15 oy,  Meclis Üyesi Özlem YAVUZ 15 oy aldıklarından, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:32

Karar Özeti: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrasına göre yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis Üyesi Rıza KURT 15 oy, Meclis Üyesi Mehmet Salih AYYILDIZ 15 oy aldıklarından bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:33

Karar Özeti: Belediye İhtisas Komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Yılmaz AKKUŞ, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi  Tuğba Gümüş AKYOL, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi  Fatih İBİŞ, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İlhan KURAL, Adalet ve Kalkınma Partisi  Meclis Üyesi  Hüseyin ERTUĞRUL, İmar komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mehmet Emre ULUYUNÇAY, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi  Rıza KURT, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Özlem YAVUZ, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Can SEZEN, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Kemal İLHAN, Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Bülent YILMAZ, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Birgül KAHRAMAN, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Erdem SÖNMEZ, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Yılmaz AKKUŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yunus Emre ÇATAR yapılan işaretle oylama sonucunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

08 NİSAN 2024 Karar No:34

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Ege Belediyeler Birliğinin Ana Tüzüğünün 8. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerinden Asil Üye Mehmet Salih AYYILDIZ, Yedek Üye Mehmet Emre ULUYUNÇAY, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:35

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma (ÇMK) yasasının 4. maddesine istinaden  önümüzdeki  5  yıllık  dönemde  görev  yapmak  üzere Murakabe Heyetine Meclis Üyelerinden, asil olarak İlhan KURAL, Mehmet Salih AYYILDIZ, Birgül KAHRAMAN, Fatih İBİŞ, Erdem SÖNMEZ, Yedek Üye olarak Mehmet Emre ULUYUNÇAY, Can SEZEN, Tuğba GÜMÜŞ AKYOL, özlem YAVUZ, Bülent YILMAZ, Koruma Meclisine asil olarak Mehmet Emre ULUYUNÇAY, Can SEZEN, Tuğba GÜMÜŞ AKYOL, özlem YAVUZ, Bülent YILMAZ, Yedek Üye olarak İlhan KURAL, Mehmet Salih AYYILDIZ, Birgül KAHRAMAN, Fatih İBİŞ, Erdem SÖNMEZ’ in seçilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:36

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Meclis toplantılarının her ayın ilk mesai günü saat 11.00’ de, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına, her yıl Ağustos ayında bir ay tatil yapılmasına, meclis toplantısı tutanağının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:37

Karar Özeti: Belediye Meclisimizce konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ait bir yıllık faaliyet raporu Meclisimizce uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:38

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; DABEL TUR. VE TİC. A.Ş ' nin 29.04.2024 tarihinde saat 10:00' da Dalaman Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kuruluna Dalaman Belediyesi temsilen  Belediye Başkanı  Sezer DURMUŞ’ a temsil yetkisi verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:39

Karar Özeti: Belediye Meclisince yapılan inceleme ve müzakereler sonucunda; Belediyemizde Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek olan İlhan KURAL’ a verilecek olan aylık ödeneğin Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında ödenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

08 NİSAN 2024 Karar No:40

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde boş bulunan G.İ.H. sınıfından 8. Dereceli 1 adet Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 1. Dereceli Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesi, ekte sunulan II. Sayılı boş Kadro cetveli kullanılarak iptal-ihdas işlemlerinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:41

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemizde 657 Sayılı Kanun kapmasında çalışan memur personel ile 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesine göre çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personelin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, çalışanların ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde Belediye’ nin görev ve sorumlulukları arasında sosyal hizmet ve yardım yapmak, aynı kanunun 38.maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri tanımlandığı (g) bendinde yetkili organlardan karar almak şartıyla, 14.08.1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 98 Nolu İLO Sözleşmesinin 4.maddesi toplu pazarlık hakkını düzenlemekte olduğundan, bu sözleşme uyarınca istihdam edilen personele 2024 yılında yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı Sezer DURMUŞ’ a yetki verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:42

Karar Özeti: Belediye Meclisince konunun incelenip müzakere edilmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n bendine göre İlçemiz Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesi 7. sokak ile 9004. sokak kesişiminde yer alan Çocuk Oyun Parkına Melih Sezgin ve Ulus caddesi ile Dereköy Caddesi kesişiminde yapılması planlanan Çocuk Oyun Parkına Bahattin Can Yukarlı isimlerinin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:43

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;    Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere indirim uygulanabilmesi için  ikametgah belgesine karşılık 1 yıl süre ile ve 1 yıl sonunda kartın yenilenmesine müteakip satılacak olan Dalaman Kart fiyatının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

08 NİSAN 2024 Karar No:44

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;  Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmelerinde verilen hizmetlere ve satılan ürünlere uygulanacak olan Dalaman Kartı indirim oranının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:45

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmemiz olan Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesisi'nde  satılmakta olan 1-Çay, 2-Türk Kahvesi,  3-Neskafe , 4 Bitki Çayı, 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10- Enerji İçeceği, 11- Limonata, 12- Nar Suyu, 13- Taze Sıkılmış Portakal Suyu, 14- Sade Tost, 15-KarışıkTost, 16- Sucuklu Tost, 17- Çift Kaşarlı Tost, 18- Domatesli Kaşarlı Tost, 19- Hamburger+Cips, 20-Cheeseburger+Cips, 21-Ekmek Arası Köfte, 22- Ekmek Arası Tavuk,   23- Ekmek Arası Balık, 24- Gözleme, 25- Katmer, 26- Tek salata, 27-Duble Salata, 28-Tek Patates Cips, 29-Duble Patates Cips, 30-Nagget+Cips, 31-Silindir Kroket+Cips, 32-SoğanHalkası+Cips, 33- Karışık Cips Tabağı,  34- Tuzlu Fıstık, 35- Bira Çeşitleri,  36- Magnum Çeşitleri, 37- Cornetto Çeşitleri, 38- Nogger Çeşitleri, 39- Buz 500 gr, 40- Şezlong Ücreti, 41- Kapı Giriş Ücreti, 42- Düğün Yer Kirası, 43-Nikah Yer Kirası, 44- Nişan Yer Kirası, 45-Kına Yer Kirası  46- Sigara Böreği, 47- Masa+4 Sandalye kira  fiyatlarının güncellenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:46

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kayacık Tesisi'nde satılmakta olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-KarışıkTost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-EkmekArası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-Duble Salata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-SoğanHalkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-SerpmeKahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34- Tek Mevsim Meyveleri, 35- Duble Mevsim Meyveleri, 36-Menemen, 37-Sucuklu Yumurta, 38-Tuzlu Fıstık, 39-Izgara Balık (Çipura), 40- Bira Çeşitleri 41-Beyaz Şarap, 42-Kırmızı Şarap, 43-Kadeh Şarap, 44- Yeni Rakı 20 cl, 45-Yeni Rakı 35 cl, 46-Yeni Rakı 50 cl, 47-Yeni Rakı 70 cl, 48-Tek Rakı, 49-Duble Rakı, 50-Doğum Günü Yer Kirası, 51-Düğün Yer Kirası, 52-Nikah Yer Kirası, 53-Nişan Yer Kirası, 54-Şezlong Ücreti, 55-Magnum Çeşitleri, 56- Cornetto Çeşitleri ,57- Nogger Sandwıch, 58-  Sosis, 59-Sigara Böreği, 60-Katmer, 61-Donuk Tatlılar, 62- 1,5 Porsiyon Köfte, 63- Kaşarlı Domatesli Tost, 64- Çift Kaşarlı Tost, 65-Bal, 66-Domates, 67-Omlet, 68-Peynir, 69-Yumurta, 70-Salatalık, 71-Tereyağ, 72-Zeytin, 73-Kaşık Salata, 74-Duble Kaşık Salata, 75- Kuru Cacık, 76- Haydari, 77- Şakşuka, 78- Tek Yoğurt, 79-Duble Yoğurt, 80-Şalgam Suyu 300 ml,  81-Enerji İçeceği, 82-Limonata 300 ml, 83-Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml,

84-Küçük Bardak Bitki Çayı, 85-Büyük Bardak Bitki Çayı, 86- PeynirMeze, 87- Zeytin Meze, 88-Rose Şişe Şarap, 89-Fotoğraf Çekimi Yer Kirası ,90-Evlenme Teklifi Yer Kirası, 91-Sandalye Kira Ücreti(Adet), 92-Doğum Günü(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 93-Düğün(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 94- Nişan (Piknik Yeri)+400Sandalye, 95- Nikah(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 96-Kına(Piknik Yeri)+400 Sandalye, 97- Ekstra Beyaz Peynir, 98- Ekstra Kaşar Peyniri satış fiyatlarının güncellenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:47

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkı'nda satılmakta olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi+Bardak Su,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-KarışıkTost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-EkmekArası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-DubleSalata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-SoğanHalkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-SerpmeKahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34-Menemen, 35-Sucuklu Yumurta, 36-Izgara Balık (Çipura),  37-Doğum Günü Yer Kirası, 38-Düğün Yer Kirası, 39-Nikah Yer Kirası, 40-Nişan Yer Kirası, 41- Kına Yer Kirası, 42- Sosis, 43-Sigara Böreği, 44-Simit, 45-Salam, 46-Donuk Tatlılar, 47- Kaşarlı Domatesli Tost, 48- Çift Kaşarlı Tost, 49- Çeyrek Sucuklu Tost, 50- Çeyrek Sade Tost, 51-Çeyrek Karışık Tost, 52-Bal, 53-Domates, 54-Omlet,55-Peynir, 56-Yumurta, 57-Salatalık, 58-Tereyağ, 59-Zeytin, 60-Kaşık Salata, 61-Duble Kaşık Salata, 62-Niğde Gazozu, 63- Ekmek Arası Kavurma, 64-Enerji İçeceği, 65-Limonata 300 ml, 66- Bardak Su,  67-Küçük Bardak Bitki Çayı, 68-Büyük Bardak Bitki Çayı, 69- Taze Sıkma Portakal Suyu, 70-Nar Suyu, 71- Atom, 72- Dökme Kaşık Dondurma,  73- Küçük Demlik, 74- Büyük Demlik, 75- Pizza, 76- Kumru, 77- Patso, 78- Simit Tabağı, 79- Soğuk Sandviç, 80- Ekstra Beyaz Peynir, 81- Ekstra Kaşar Peyniri 82-Tavuk Burger, 83- Porsiyon Tavuk Kavurma, 84- Sandalye Kira Ücreti (Adet) satış fiyatlarının güncellenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:48

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesisi'nde satılmakta olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi+Bardak Su,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-KarışıkTost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-Ekmek Arası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-Duble Salata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-Soğan Halkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-Serpme Kahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama,

34- Tek Mevsim Meyveleri, 35- Duble Mevsim Meyveleri, 36-Menemen, 37-Sucuklu Yumurta, 38-Tuzlu Fıstık,39-Izgara Balık (Çipura), 40- Bira Çeşitleri, 41-Beyaz Şarap, 42-Kırmızı Şarap, 43-Kadeh Şarap, 44-Yeni Rakı 35 cl, 45-Yeni Rakı 50 cl, 46-Yeni Rakı 70 cl, 47-Tek Rakı, 48-Duble Rakı, 49-Doğum Günü Yer Kirası, 50-Düğün Yer Kirası, 51-Nikah Yer Kirası, 52-Nişan Yer Kirası, 53-Şezlong Ücreti, 54-Magnum Çeşitleri, 55- Cornetto Çeşitleri, 56- Nogger Sandwıch, 57-  Sosis, 58-Sigara Böreği, 59-Katmer, 60-Donuk Tatlılar, 61- 1,5 Porsiyon Köfte, 62- Kaşarlı Domatesli Tost, 63- Çift Kaşarlı Tost, 64-Bal, 65-Domates, 66-Omlet, 67-Peynir, 68-Yumurta, 69-Salatalık, 70-Tereyağ, 71-Zeytin, 72-Kaşık Salata, 73-Duble Kaşık Salata, 74- Kuru Cacık, 75- Haydari, 76- Şakşuka, 77- Tek Yoğurt, 78-Duble Yoğurt, 79- Şalgam Suyu 300 ml, 80-Enerji İçeceği,81-Limonata 300 ml, 82-Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml, 83-Küçük Bardak Bitki Çayı, 84-Büyük Bardak Bitki Çayı, 85- Peynir Meze, 86- Zeytin Meze, 87-Rose Şişe Şarap,88-Fotoğraf Çekimi Yer Kirası ,89-Evlenme Teklifi Yer Kirası, 90-Kına Yer Kirası, 91- Ekstra Beyaz Peynir, 92- Ekstra Kaşar Peyniri, 93- Ekmek Arası Balık, 94- Ekmek Arası Kavurma, 95-Porsiyon Tavuk Kavurma, 96- Nar Suyu, 97- Taze Sıkma Portakal Suyu, 98- Atom, 99- Küçük Demlik, 100- Büyük Demlik, 101- Bardak Su, 102- Kartlı Hizmet Bedeli, 103- Kartsız Hizmet Bedeli, 104- Karavan Günlük Yer Kirası satış fiyatlarının güncellenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:49

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Günlüklük C Tipi Mesire alanında satışı yapılacak  olan 1-Küçük Bardak Çay, 2-Büyük Bardak Çay, 3-Türk Kahvesi+Bardak Su,  4-Neskafe , 5-Su 500 ml, 6-Kutu Meşrubat, 7-Ayran, 8-Sade Soda, 9-Meyveli Soda, 10-Sade Tost, 11-Karışık Tost, 12- Sucuklu Tost, 13-Hamburger+Cips, 14-Cheeseburger+Cips, 15-Ekmek Arası Köfte, 16-Tek Porsiyon Köfte,  17-Izgara Kanat, 18-Izgara Tavuk Külbastı, 19-Sac Kavurma, 20-Tek salata, 21-Duble Salata, 22-Tek Patates Cips, 23-Duble Patates Cips, 24-Nagget+Cips, 25-Silindir Kroket+Cips, 26-Soğan Halkası+Cips, 27-Tavuk Şinitzel, 28-Ekmek Arası Tavuk, 29- Karışık Cips Tabağı, 30-Tabak Kahvaltı, 31-Serpme Kahvaltı, 32-Tek Yoğurtlama, 33-Duble Yoğurtlama, 34-Menemen, 35-Sucuklu Yumurta, 36-Izgara Balık (Çipura),  37-Doğum Günü Yer Kirası, 38-Düğün Yer Kirası, 39-Nikah Yer Kirası, 40-Nişan Yer Kirası, 41- Kına Yer Kirası, 42- Sosis, 43-Sigara Böreği, 44-Simit, 45-Salam, 46-Donuk Tatlılar, 47- Kaşarlı Domatesli Tost, 48- Çift Kaşarlı Tost, 49- Çeyrek Sucuklu Tost, 50- Çeyrek Sade Tost, 51-Çeyrek Karışık Tost, 52-Bal, 53-Domates, 54-Omlet, 55-Peynir, 56-Yumurta, 57-Salatalık, 58-Tereyağ, 59-Zeytin, 60-Kaşık Salata, 61-Duble Kaşık Salata, 62-Niğde Gazozu, 63- Ekmek Arası Kavurma, 64-Enerji İçeceği, 65-Limonata 300 ml, 66- Bardak Su,  67-Küçük Bardak Bitki Çayı, 68-Büyük Bardak Bitki Çayı, 69- Taze Sıkma Portakal Suyu, 70-Nar Suyu, 71- Atom, 72- Dökme Kaşık Dondurma,  73- Küçük Demlik, 74- Büyük Demlik, 75- Pizza, 76- Kumru, 77- Patso, 78- Simit Tabağı, 79- Soğuk Sandviç, 80- Ekstra Beyaz Peynir, 81- Ekstra Kaşar Peynir, 82-Tavuk Burger 83- Porsiyon Tavuk Kavurma, 84- Sandalye Kira Ücreti, 85-Park menü ( et 90 gr), 86-kükürt menü ( et 120 gr) 87-kille menü ( et 150 gr) 88-Sarsala menü ( et 90*2 gr) 89-kayacık menü (et 120*2 gr) Adet 90- Park 1 menü (tavuk 90 gr) 91- kille 1 menü (tavuk 150 gr) 92-kükürt 1 menü (tavuk 120 gr) 93-Sarsala 1 menü (tavuk 90*2 gr) 94-kayacık 1 menü ( tavuk 120*2 gr) satış fiyatlarının  güncellenmesinin;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 NİSAN 2024 Karar No:50

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve  İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmemiz olan Kille Koyu'nda satılmakta olan 1-Çay, 2-Türk Kahvesi,  3-Neskafe , 4-Su 500 ml, 5-Kutu Meşrubat, 6-Ayran, 7-Sade Soda, 8-Meyveli Soda, 9-Sade Tost, 10-KarışıkTost, 11- Sucuklu Tost, 12-Hamburger+Cips, 13-Cheeseburger+Cips, 14-Ekmek Arası Köfte, 15-Tek Porsiyon Köfte,  16-Tek salata, 17-Duble Salata, 18-Tek Patates Cips, 19-Duble Patates Cips, 20-Nagget+Cips, 21-Silindir Kroket+Cips, 22-SoğanHalkası+Cips, 23-Ekmek Arası Tavuk, 24- Karışık Cips Tabağı,  25-Tuzlu Fıstık, 26- Bira Çeşitleri,  27-Şezlong Ücreti, 28-Magnum Çeşitleri, 29- Cornetto Çeşitleri, 30- Nogger  Sandwıch, 31- Golf Bravo Çeşitleri, 32- Golf Fantasia Çeşitleri, 33- Golf Maraşım Çeşitleri,34-Golf Geveze Dondurmaları, 35-Sigara Böreği,  36-Donuk Tatlılar,  37- Kaşarlı Domatesli Tost, 38- Çift Kaşarlı Tost,  39-Kaşık Salata, 40-Duble Kaşık Salata,  41-Şalgam Suyu 300 ml,  42-Enerji İçeceği, 43-Limonata 300 ml, 44-Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml, 45-Küçük Bardak Bitki Çayı, 46-Büyük Bardak Bitki Çayı, 47-Masa+4 adet sandalye, 48-Kapı Giriş Ücreti, 49-Buz 500 gr, 50-Ekmek arası kavurma, 51- Ekmek arası balık, 52-Nar suyu,53-Taze Sıkma Portakal suyu, 54-Gözleme, 55-Katmer, 56-Nişan Yer Kirası, 57-Nikah Yer Kirası,58-Düğün Yer Kirası, 59-Kına Yer Kirası 60- Tabak Kahvaltı, 61- Serpme Kahvaltı, 62- Menemen, 63- Sucuklu Yumurta, 64- Sahanda Yumurta, 65- Omlet, 66- Domates, 67- Salatalık, 68- Bal, 69-  Reçel, 70- Peynir, 71- Yumurta, 72- Tereyağ, 73- Zeytin, 74- Donuk  Tatlılar, 75- Kalamar Tava, 76- Ahtapot Salatası, 77- Güveç Karides, 78-  Izgara Çipura, 79- Izgara Levrek, 80- Porsiyon Köfte, 81- Porsiyon  Tavuk Külbastı, 82- Dana Sac Kavurma, 83- Izgara Kanat, 84- Tavuk  Şinitzel, 85- Tek Salata, 86- Duble Salata, 87- Tek Yoğurtlama, 88-  Duble Yoğurtlama, 89- Mevsim Meyveleri, 90- Patlıcan Salatası, 91-Kaşarlı Mantar Güveç, 92- Börülce Salatası, 93- Deniz Börülcesi  Salatası, 94- Kabak Mücver, 95- Paçanga Böreği, 96- Peynir Tabağı, 97-  Havuç Tarator, 98- Kabak Tarator, 99- Köz Biber, 100- Yaprak Ciğer, 101-  Arnavut Ciğeri, 102- Ciğer Kavurma, 103- Yoğurtlu Semizotu, 104- Ekşili  Semizotu Salatası, 105- Roka Salatası, 106- Atom, 107- Acılı Ezme, 108-  Fırında Helva, 109- Simit, 110- Simit Tabağı, 111- Pizza, 112- Şarap  Çeşitleri, 113- Nohut Salatası, 114- Kırmızı Pancar, 115- Piyaz, 116-  Barbunya Pilaki, 117- Ispanak Yoğurtlama, 118- Ispanak Ekşilemesi, 119-  Sigara Böreği, 120- Brokoli Salatası,  121- Yeni Rakı 20  cl, 122- Yeni Rakı 35 cl, 123- Yeni Rakı 50 cl, 124- Yeni Rakı 70 cl, 125-  Tekirdağ Altın Seri 20 cl, 126- Tekirdağ Altın Seri 35 cl, 127-Tekirdağ  Altın Seri 50 cl, 128- Tekirdağ Altın Seri 70 cl,  129- Tek Rakı, 130- Duble Rakı, 131- Kadeh  Şarap 132- Şakşuka, 133- Kuru Cacık, 134- Haydari, 135- Tek Yoğurt, 136-  Duble Yoğurt, 137- Tek Kaşık Salata, 138- Duble Kaşık Salata 139- Sosis, 140- Katmer, 141- Peynirli Tava Böreği, 142- Patatesli Tava Böreği  satış fiyatlarının güncellenmesi ve 1- Buzlaş Çeşitleri satışı ve fiyat belirlenmesinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

                                     Sezer DURMUŞ                                                   Tuğba GÜMÜŞ AKYOL                                              Fatih İBİŞ         

                                BELEDİYE ve MECLİS                                                    MECLİS KÂTİBİ                                                 MECLİS KÂTİBİ

                                        BAŞKANI


 

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 08/07/2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2024 TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

  

 

08 TEMMUZ 2024 Karar No:108

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmelerinden Kille ve Kayacık tesislerinde yeni satılacak olan ürünlerin fiyatlarının ve indirimli fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 TEMMUZ 2024 Karar No:109

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletmesi olan Şehit Mehmetçik Parkında satışı yapılan 13 adet ürünün satış fiyatlarının güncellenmesi ile ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 TEMMUZ 2024 Karar No:110

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayacık’ ta bulunan Piknik alanına yeni açılacak olan büfede satılacak ürünlerin fiyatları ile indirimli satış fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 TEMMUZ 2024 Karar No:111

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz bünyesinde bulunan Otoparkların giriş ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 TEMMUZ 2024 Karar No:112

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde satılacak olan Dalaman Halk Ekmek fiyatının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 08 TEMMUZ 2024 Karar No:113

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kille, Sarsala, Kükürt Tesislerimize yabancı uyruklu vatandaşların 1-Yaya, 2-Otomobil, 3-Minibüs, 4- Motorsiklet hizmet ücretinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

08 TEMMUZ 2024 Karar No:114

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilen Dalaman Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ilişkin itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

                                                               Sezer DURMUŞ                                           Tuğba GÜMÜŞ AKYOL                               Fatih İBİŞ         

                                                          BELEDİYE ve MECLİS                                          MECLİS KÂTİBİ                                    MECLİS KÂTİBİ

                                                                     BAŞKANI