ARAMA

Belediyemize ait 6 adet iş yeri, 7 adet arsa, 1 ad...

Geri

Belediyemize ait 6 adet iş yeri, 7 adet arsa, 1 adet park alanı, 2 adet çay bahçesi, 1 adet reklam tabelası koyma yeri, 1 adet led ekran yeri ve 1 adet led ekran ihalesi

6 Şubat 2024

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

                     Belediyemize ait 6 adet işyeri, 7 adet arsa, 1 adet park alanı, 2 adet çay bahçesi, 1 adet reklam tabelası yeri, 1 adet led ekran yeri ve 1 adet led ekranın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 21.02.2024 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 gün önce olan 20.02.2024 tarih 17:30 saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı (j)18. ve 19. maddede belirtilen güvence bedeli dekontu.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1- İlçemiz Gürleyk mahallesi Mersin Pınarı sokağında bulunan binanın zemin katındaki 3 nolu 116,80 m2 iş yeri yıllık muhammen bedeli 31.650,00-TL geçici teminatı 2.848,50-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.

2-İlçemiz Kargınkürü mahallesi  178 ada 1 parselde kayıtlı Küçük Sanayi Sitesi D Blok No:9 da bulunan 256 m2 sanayi iş yeri yıllık  muhammen bedeli 240.000,00-TL geçici teminatı 21.600,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.

3-İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 241 nolu parselde kayıtlı 704,62 m2 inşaat yapmadan depolama alanı olarak kullanılacak arsanın m2 fiyatı 6.15-TL yıllık  muhammen bedeli 52.000,92-TL geçici teminatı 4.681,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.

4- İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 224 parselde kayıtlı 1.681,38 m2 arsayı dört eşit bölgeye bölündükten sonra ( C  ) 420,50 m2 iş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 6.15-TL yıllık  muhammen bedeli 31.032,84,-TL geçici teminatı 2.793,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 11:40’de kira süresi 3 yıl.

5-İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 224 parselde kayıtlı 1.681,38 m2 arsayı dört eşit bölgeye bölündükten sonra ( D ) 420,50 m2 iş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 6.15-TL yıllık  muhammen bedeli 31.032,84,-TL geçici teminatı 2.793,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl

6-İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 224 parselde kayıtlı 1.681,38 m2 arsayı dört eşit bölgeye bölündükten sonra ( A ) 420,50 m2 iş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 6.15-TL yıllık  muhammen bedeli 31.032,84,-TL geçici teminatı 2.793,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 12:00’da kira süresi 3 yıl

7-İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 224 parselde kayıtlı 1.681,38 m2 arsayı dört eşit bölgeye bölündükten sonra ( B ) 420,50 m2 iş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 6.15-TL yıllık  muhammen bedeli 31.032,84,-TL geçici teminatı 2.793,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 12:10’da kira süresi 3 yıl.

8-İlçemiz Merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi üzerinde içerisinde 2 adet büfe bulunan toplamda 128 m2 arsanın m2 si 49,50-TL yıllık muhammen bedeli  76.032,00-TL+KDV geçici teminatı 6.843,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 12:20’de kira süresi 3 yıl.

9- İlçemiz Merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi üzerinde içerisinde 1 adet büfe bulunan toplamda 188,22 m2 arsanın m2 si 49,50-TL yıllık muhammen bedeli  111.802,68-TL+KDV geçici teminatı 10.063,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 12:30’da kira süresi 3 yıl.

10-İlçemiz Elcik mahallesinde bulunan 20 m2 iş yerinin yıllık muhammen bedeli 11.700,00-TL geçici teminatı 1.053,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 12:40’da kira süresi 3 yıl.

11-İlçemiz Merkez mahallesi Hakkı Ege caddesi üzerinde Eski Belediye Hizmet             Binası zemin katta bulunan 4 nolu iş yerinin yıllık muhammen bedeli 117.000,00-TL geçici teminatı 10.530,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 12:50’de kira süresi 3 yıl.

12-İlçemiz Karaçalı mahallesi İnönü caddesi üzerinde bulunan 4x5=20 m2 iş yerinin yıllık muhammen bedeli 12.000,00-TL geçici teminatı 1.080,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 13:00’da kira süresi 3 yıl.

13- İlçemiz Elcik mahallesinde bulunan 20 m2 iş yerinin yıllık muhammen bedeli 11.700,00-TL geçici teminatı 1.053,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 13:10’da kira süresi 3 yıl.

14-İlçemiz Hürriyet mahallesi 3851 ada 2 nolu parselin bitişiğinde bulunan 1.484,53 m2 park alanının m2 si 5.75-TL yıllık muhammen bedeli 102.432,48-TL+KDV geçici teminatı 30.730,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 13:20’de kira süresi 5+5=10 yıl.

15-İlçemiz Ege mahallesi Atatürk caddesi Halk Eğitim Merkezi yanında 10 m2 lik reklam tabelası koyma yeri yıllık muhammen bedeli 35.400,00-TL+KDV geçici teminatı 3.186,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 13:30’da kira süresi 3 yıl.

16-İlçemiz Merkez mahallesi Cumhuriyet Meydanı Led ekran koyma yerinin yıllık muhammen bedeli 24.600,00-TL+KDV geçici teminatı 2.214,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 13:40’da kira süresi 3 yıl.

17-İlçemiz Karaçalı mahallesi İnönü caddesi Minibüs Kooperatifinin yanında bulunan Led ekranın yıllık muhammen bedeli 48.000,00-TL+KDV geçici teminatı 4.320,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 13:50’de kira süresi 3 yıl.

18-İlçemiz Ege mahallesi Bayram Yüksel caddesi ile Alemdar caddesinin birleştiği yerde bulunan imar planında park olarak ayrılan 1.717 m2 alan üzerindeki Çay Bahçesinin yıllık muhammen bedeli 106.500,00-TL+KDV geçici teminatı 9.585,00-TL güvence bedeli 50.000,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 14:00’da kira süresi 3 yıl.

19-İlçemiz Ege mahallesi Tenis Kortu yanında, 104 Evler arkasında bulunan Kafeterya Çay Bahçesinin yıllık muhammen bedeli 55.500,00-TL+KDV geçici teminatı 16.650,00-TL güvence bedeli 50.000,00-TL ihale 21.02.2024 tarihinde saat 14:10’da kira süresi 5+5=10 yıl.

            İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR