ARAMA

Belediyemize ait 5 adet arsanın satışı ve 1 adet y...

Geri

Belediyemize ait 5 adet arsanın satışı ve 1 adet yeşil alan kiralama ihalesi

12 Temmuz 2023

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

                     Belediyemize ait 5 adet arsanın satışı ve 1 adet yeşil alan kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 12.07.2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 gün önce olan 11.07.2023 tarih mesai sonu saat 17:30’a kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

 1-İlçemiz Ege  mahallesinde bulunan Ege mahallesi 3378 ada 117 parsel ile Karaçalı mahallesi 3782 ada 170 parsel arasında kalan 1.122,09 m2 Yeşil Alanın m2 fiyatı 2.37-TL den yıllık kira  muhammen bedeli 31.912,20-TL+KDV geçici teminatı 2.872,50-TL ihale 12.07.2023  tarihinde saat 11:10’da.
2-İlçemiz Hürriyet  mahallesi 61 ada 1279  parselde 420,66 m2 arsanın satış m2 fiyatı 12.000,00-TL muhammen bedeli 5.047.920,00-TL geçici teminatı 151.438,00-TL ihale 12.07.2023 tarihinde saat 11:20’de.
3-İlçemiz Kargınkürü mahallesi  217 ada 7 parselde 599,34 m2 arsanın satış m2 fiyatı 15.000,00-TL muhammen bedeli 8.990.100,00-TL geçici teminatı 269.703,00-TL ihale 12.07.2023 tarihinde saat 11:30’da.

4-İlçemiz Hürriyet mahallesi 3114 ada 3 parselde 1.000,18 m2 arsanın satış m2 fiyatı 16.000,00-TL muhammen bedeli  16.002.880,00-TL geçici teminatı 480.087,00-TL ihale 12.07.2023 tarihinde saat 11.40’da.

5-İlçemiz Taşlıburun mahallesi 218 ada 25 nolu parselde 2.061,80 m2 arsanın satış m2 fiyatı 11.000,00-TL muhammen bedeli 22.679.800,00-TL geçici teminatı 680.394,00-TL ihale 12.07.2023 tarihinde saat 11:50’de.

6-İlçemiz Kargınkürü mahallesi 219 ada 7 nolu parselde 605,08 m2 arsanın satış m2 fiyatı 11.000,00-TL muhammen bedeli 6.655.880,00-TL geçici teminatı 199.677,00-TL ihale 12.07.2023 tarihinde saat 12:00 ‘da.

 

                      İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR