ARAMA

Belediyemize ait 4 Adet Araç Satış İhalesi

Geri

Belediyemize ait 4 Adet Araç Satış İhalesi

18 Eylül 2023

İLAN

               DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR                  

Belediyemize ait ihtiyaç fazlası  4  adet  araçların satış  ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 11.10.2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 gün önce olan  10.10.2023 saat 17:30’a  kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1- 48 D 0075 Plakalı 2005  Model Volswagen Trasporter Cıtyvan  muhammen bedeli 200.000,00-TL+KDV geçici teminatı 6.000,00-TL ihale 11.10.2023 tarihinde saat 11:10’da.
2- 48 E 0696  Plakalı 2005  Model Mercedes Benz Travego muhammen bedeli 1.500.000,00-TL+KDV geçici teminatı 45.000,00-TL ihale 11.10.2023 tarihinde saat 11:20’de.
3- 48 D 6701 Plakalı 1999  Model Levent Kamyonet  muhammen bedeli 15.000,00-TL+KDV geçici teminatı 450,00-TL ihale 11.10.2023 tarihinde saat 11:30’da.

4- 48 D 9068 Plakalı 2006  Model Tata Kamyonet  muhammen bedeli 25.000,00-TL+KDV geçici teminatı 750,00-TL ihale 11.10.2023 tarihinde saat 11:40’da.

            İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR