ARAMA

Belediyemize ait 1 adet İşyeri ve 1 adet arsanın k...

Geri

Belediyemize ait 1 adet İşyeri ve 1 adet arsanın kiralama  ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

26 Nisan 2023

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

Belediyemize ait 1 adet İşyeri ve 1 adet arsanın kiralama  ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 24.05.2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale gününden 1 gün önce olan 23.05.2023 saat 17:30’a kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1- İlçemiz Kargınkürü mahallesi Sanayi caddesi 190 ada 1 parselde 2.821,10  m2 iş yeri yapılabilecek arsanın 250 m2 si , m2 fiyatı  4.65-TL den yıllık muhammen bedeli 13.950,00-TL geçici teminatı 1.255,50-TL ihale 24.05.2023 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.

2-İlçemiz Kargınkürü  mahallesi Sanayi caddesi 184 ada 1 parselinde kayıtlı Küçük sanayi sitesi B Blok No:54’de bulunan 64 m2 iş yeri yıllık  muhammen bedeli 31.500,00-TL geçici teminatı 2.835,00-TL ihale 24.05.2023 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.

 

            İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR