ARAMA

3 Adet İş Yeri, 2 Adet ATM yeri ve 1 Adet Yeşil Al...

Geri

3 Adet İş Yeri, 2 Adet ATM yeri ve 1 Adet Yeşil Alan Kiralama İhalesi

27 Eylül 2023

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

Belediyemize ait 3 adet İşyeri, 2 adet ATM yeri ve 1 adet Yeşil alanın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 18.10.2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale gününden 1 gün önce olan 17.10.2023 saat 17:30’a kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1- İlçemiz Gürleyk mahallesi Mersinpınar sokak 13/H de bulunan 7 m2 iş yeri  yıllık muhammen bedeli 7.500,00-TL geçici teminatı 675,00-TL ihale 18.10.2023 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.

2-İlçemiz Karaçalı mahallesi İnönü caddesi üzerinde bulunan 4 nolu ATM yeri yıllık  muhammen bedeli 53.400,00-TL geçici teminatı 4.806,00-TL ihale 18.10.2023 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.

3- İlçemiz Karaçalı mahallesi İnönü caddesi üzerinde bulunan 1 nolu ATM yeri yıllık  muhammen bedeli 53.400,00-TL geçici teminatı 4.806,00-TL ihale 18.10.2023 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.

4-İlçemiz Kargınkürü  mahallesi 184 ada 1 parselde kayıtlı Küçük Sanayi sitesi B Blok No:58’de 64 m2 iş yeri yıllık  muhammen bedeli 57.600,00-TL geçici teminatı 5.184,00-TL ihale 18.10.2023 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.

5- İlçemiz Karaçalı Mahallesi Ömer Musa Siva caddesi ile Şehit Kubilay caddesi kesişiminde içerisinde halısaha bulunan yerin yan tarafındaki 1.852 m2 yeşil alan  m2 si 2.45-TL den  yıllık  muhammen bedeli 54.448,80-TL+KDV geçici teminatı 4.900,50-TL ihale 18.10.2023 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.

6- İlçemiz Karaçalı Mahallesi Ömer Musa Siva caddesi ile Şehit Kubilay caddesi kesişiminde bulunan imar planında 30L-IIIa paftasında yer alan 4.354,69 m2 yer üzerindeki Halı Saha işletmesi yıllık  muhammen bedeli 173.100,00-TL+KDV geçici teminatı 51.930,00-TL ihale 18.10.2023 tarihinde saat 12:00’da kira süresi 10 yıl.

            İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR