ARAMA

2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Günde...

Geri

2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri.

27 Nisan 2023

İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

Belediye Meclisinin 2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre 02.05.2023 Salı günü saat 14.00’ te Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

 Halkımıza ilanen duyurulur.                                                                                   

        GÜNDEM: 

  • Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edilen gastronomi, yöresel ürünler ve hediyelik eşya standları kurulumu ve organizasyonu etkinliğinin Ümran GÜLGÜN tarafından tekrar 18-24 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılmasının görüşülmesi.
  • İlçemiz, Kargınkürü Mahallesi, 101 ada 241 parsel nolu 704,62 m² yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın, 5018 sayılı Kanun kapsamında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi.
  • Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 53 sayılı kararında sehven yazılan 3. Sıradaki  Hürriyet Mahallesi 3114 ada 4 nolu parsel ile 6.Sıradaki  Taşlıburun Mahallesi 218 ada 5 nolu parselin, parsel numaralarının düzeltilmesi.
  • Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna 30 günlük ek süre verilen Mülkiyeti Belediyemize ait olan şuyulu arsa ve arazilerin tespiti konusunun görüşülmesi.
  • 2022 mali yılı gelir ve gider kesin hesabının görüşülmesi.

 

      DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER İLANLAR