ARAMA

2023 Yılı 1 Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem Ma...

Geri

2023 Yılı 1 Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündem Maddesi

13 Aralık 2023

                

 İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

          Belediye Meclisinin 2023 Yılı 1.Olağanüstü Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine (Ek fıkra:30.05.2007-5675/3 md.) eklenen 7. fıkrası gereğince 18.12.2023 Pazartesi günü saat 14.00’ te Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

       Halkımıza ilanen duyurulur.  

             

                                                                                   

       GÜNDEM:

1-Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih ve 117 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen, Dalaman 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin “ Dalaman (Muğla) Nazım İmar Planı Değişikliği” ve “Dalaman ( Muğla) Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı” ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

DİĞER İLANLAR