ARAMA

2023 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Mad...

Geri

2023 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri.

30 Mart 2023

 

İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

Belediye Meclisinin 2023 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre 03.04.2023 Pazartesi günü saat 14.00’ te Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

 Halkımıza ilanen duyurulur.                                                                           

 

       GÜNDEM:

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıllığına ihtisas komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimin yapılması.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıllığına ihtisas komisyonlarından İmar Komisyonu üye seçimin yapılması.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre 1 yıllığına ihtisas komisyonlarından Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm Komisyonu üye seçimin yapılması.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine göre 2 Encümen Üyesinin bir yıllığına gizli oy ile seçiminin yapılması.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre Belediyemiz faaliyet raporunun görüşülmesi.
 • Dabel Tur. İnş. Ve Tic. A.Ş.‘ nin Olağan Genel Kurul Toplantısına Dalaman Belediyesini temsilen katılacak kişinin belirlenmesi.
 • III Sayılı Dolu Kadro cetveli kullanılarak derece değişikliğinin iptal-ihdas edilerek düzeltilmesinin görüşülmesi.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsis edilen paranın 664.000.00-TL olarak revize edilmesi nedeniyle aradaki fark olan 164.000.00-TL’ nin Çöp Konteynerı ( Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Uyumlu) alınması için Dalaman Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ’ a iş ve işlemleri yürütmek üzere yetki verilmesinin görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille Koyunda 2023 yılında satılacak olan ürünler ile kiraya verilecek yerlerin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Sarsala Günübirlik Dinlenme Tesisinde 2023 yılında satılacak olan ürünler ile kiraya verilecek yerlerin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kapukargın Termal Tesislerine giriş kartı satış bedelinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
 • 06 BTT  530    plakalı  2009  model,  Opel  İnsignia  marka aracın Belediyemize bedelsiz olarak devir işlemleri ile tescilinin yapılması için Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ’ a yetki verilmesi.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesi Hakkı Ege Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Hizmet binamızın 1. Katındaki 14 nolu ofis ve halen Türkiye emekli Astsubaylar Derneği tarafından kullanılan yerin tahsis süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunun 68(d) maddesi gereğince Belediyemizin tüm işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanımı için alınacak kredi miktarının görüşülmesi.
 • Belediye Meclisimizin 01.03.2023 tarih ve 37 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait olup, yatırımlarda kullanılmak üzere satışı yapılabilecek arsalar ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi.
 • İlçemiz sınırları içerisinde yeni inşa edilecek olan yapıların boyası ve dış cephe görünüşlerinin Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından uygun görmesi halinde yapı ruhsatı verilmesinin görüşülmesi.
 • İlçemiz Taşlıburun Mahallesindeki kadastro çalışması için 6 bilirkişinin belirlenmesinin görüşülmesi.

 

          BİLGİLENDİRME: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunun raporu ile ilgili Meclise bilgi verilmesi.

 

  

     DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER İLANLAR