ARAMA

2023 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Mad...

Geri

2023 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

26 Ekim 2023

İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

Belediye Meclisinin 2023 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre 01.11.2023 Çarşamba günü saat 14.00’ te Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

            Halkımıza ilanen duyurulur.                  

                                                                           

 

       GÜNDEM:

1- Belediyemizde dolu bulunan T.H. sınıfından 2. dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi.

 

2- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille Koyunda 2023 yılında satılacak olan ürünlerin satış bedellerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

3- İlçemiz Kapukargın Mahallesinde bulunan Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Kışlası içinde Plansız alan olarak kalan 149 ada 1 nolu parselin çevresindeki yapılaşmalardan dolayı “Askeri Alan” olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planlarının onaylanması için Muğla Büyükşehir Belediyesine yetki devri yapılmasının görüşülmesi.

 

BİLGİLENDİRME:

 

  • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından 20/08/2019-10/09/2023 dönemine ait Belediyemizin idari iş ve işlemleri ile ilgili denetim raporunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi hükmü gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine istinaden “Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.” Denildiğinden, 2023 Eylül ayı Dalaman Kent Konseyi toplantısında alınan; İlçemizin daha temiz olması için neler yapılabileceği ile ilgili Sevgi yolu ve diğer caddelerin ses ve gürültü kirliğinin önlenmesi için konunun gerekli makamlara bildirilmesi önerisi kabul edilmiştir.

                                          

      

 

                                                               DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER İLANLAR