ARAMA

2 Adet Çay Bahçesi,4 Adet İş Yeri, 1 Adet Led Ekra...

Geri

2 Adet Çay Bahçesi,4 Adet İş Yeri, 1 Adet Led Ekran Koyma Yeri ve 1 Adet Yeşil Alan Kiralama İhalesi

5 Aralık 2023

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

                     Belediyemize ait 2 adet çay bahçesi, 4 adet iş yeri, 1 adet led ekran korma yeri ve 1 adet yeşil alanın 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.İhale 20.12.2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale gününden 1 gün önce olan 19.12.2023 saat 17:30’a kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1- İlçemiz Karaçalı mahallesi Atatürk caddesi ile İnönü caddesinin kesiştiği yerde bulunan 92 Nolu İş Yeri yıllık muhammen bedeli 147.000,00-TL geçici teminatı 13.230,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.

2-İlçemiz Merkez  mahallesi Hakkı Ege caddesi Eski Belediye Hizmet Binası zemin katta bulunan 1/E nolu iş yeri yıllık  muhammen bedeli 183.000,00-TL geçici teminatı 16.470,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.
3-İlçemiz Altıntaş mahallesi Şehit Turgut Yılmaz caddesi 3826 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan 1.235 m2 yeşil alan  m2 si 4.87-TL den yıllık  muhammen bedeli 72.173,40-TL+KDV geçici teminatı 6.496,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.
4-İlçemiz Kargınkürü mahallesi Sanayi caddesi 180 ada 1 parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi  D  Blok No:23’de bulunan 256 m2 Sanayi iş yeri yıllık  muhammen bedeli 220.500,00-TL geçici teminatı 19.845,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.

5- İlçemiz Şerefler  Mahallesi Köy Meydanında bulunan 95 m2 iş yeri yıllık muhammen bedeli 45.000,00-TL geçici teminatı 4.050,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.

6-İlçemiz Ege Mahallesi Bayram Yüksel caddesi ile Alemdar caddesi birleştiği yerde bulunan imar planında park olarak ayrılan 1.717 m2 park alanı üzerindeki Çay Bahçesi  yıllık muhammen bedeli 106.500,00-TL+KDV geçici teminatı 9.585,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 12:00’da kira süresi 3 yıl.

7-İlçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Led Ekran Koyma yeri  yıllık muhammen bedeli 24.600,00-TL+KDV geçici teminatı 2.214,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 12:10’da kira süresi 3 yıl.

8-İlçemiz Ege Mahallesi Tenis Kortu yanında 104 Evler arkasında bulunan Kafeterya Çay Bahçesi yıllık muammen bedeli 55.500,00-TL+KDV geçici teminatı 16.650,00-TL ihale 20.12.2023 tarihinde saat 12:20’de kira süresi 5+5=10 yıl.

 

            İlanen duyurulur.

 

 

DİĞER İLANLAR