ARAMA

1 Adet Arsa Kiralama İhalesi

Geri

1 Adet Arsa Kiralama İhalesi

18 Mart 2024

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

                    

Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet arsanın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 27.03.2024 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 gün önce olan 26.03.2024 tarih 17:30 saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı (j)18. ve 19. maddede belirtilen güvence bedeli dekontu.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1- İlçemiz Tapunun Merkez mahallesi 3669 ada 6 nolu parselinde kayıtlı bulunan 524 m2 İş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 6,57-TL den  yıllık muhammen bedeli 41.312,16-TL+KDV geçici teminatı 6.197,00-TL ihale 27.03.2024 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 5 yıl.

 

 

            İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR