ARAMA

1 Ader Tabela Asma yeri 2 Adet arsa ve 3 adet iş y...

Geri

1 Ader Tabela Asma yeri 2 Adet arsa ve 3 adet iş yeri kiralama ihalesi

16 Ağustos 2023

İLAN

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

                     Belediyemize ait 2 adet arsa, 1 adet tabela asma yeri ve 3 adet iş yeri kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 16.08.2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 gün önce olan 15.08.2023 tarihi mesai bitimi 17:30’a kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı.

3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

  • İlçemiz Kargınkürü Mahallesi Sanayi caddesi 102 ada 113 parselde kayıtlı 1.500,79 m2 iş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 5.97-TL den yıllık muhammen bedeli 107.516,59-TL geçici teminatı 9.676,50-TL ihale 16.08.2023 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.
  • İlçemiz Karaçalı Mahallesi Pazar yerinde bulunan 6 Blok arasında kalan 11 adet ilan ve reklam tabela asma yeri yıllık muhammen bedeli 40.500,00-TL+KDV geçici teminatı 3.645,00-TL ihale 16.08.2023 tarihinde saat 11.20’de kira süresi 3 yıl.
  • İlçemiz Kargınkürü Mahallesi Sanayi caddesi 23. Sok. No:19’da 217 ada 6 parselde 611,53 m2 iş yeri yapılabilecek arsanın m2 si 5.97-TL den yıllık muhammen bedeli 43.810,00-TL geçici teminatı 3.943,00-TL ihale 16.08.2023 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.
  • İlçemiz Kargınkürü Mahallesi 185 ada 1 parselde kayıtlı Küçük Sanayi sitesi A Blok No:65’de 64 m2 sanayi iş yeri yıllık muhammen bedeli 42.600,00-TL geçici teminatı 3.834,00-TL ihale 16.08.2023 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.
  • İlçemiz Elcik Mahallesinde bulunan kahvehane yıllık muhammen bedeli 27.000,00-TL+KDV geçici teminatı 2.430,00-TL ihale 16.08.2023 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.
  • İlçemiz Ege Mahallesi Tenis Kortu yanında bulunan Kafeterya Çay bahçesi yıllık muhammen bedeli 55.500,00-TL+KDV geçici teminatı 4.995,00-TL ihale 16.08.2023 tarihinde saat 12:00’da kira süresi 3 yıl.

 

            İlanen duyurulur.

DİĞER İLANLAR