ARAMA

2024 MAYIS AYI KENT KONSEYİ TOPLANTISI

Geri

2024 MAYIS AYI KENT KONSEYİ TOPLANTISI

17 Mayıs 2024

 

İ L A N

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

Dalaman Kent Konseyinin 2024 MAYIS Ayı Toplantısını yapmak ve gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 23.05.2024 Perşembe Günü Saat 09:30’ da Karaçalı Mahallesi Belediye hizmet binası toplantı salonunda toplanacaktır.

            Halkımıza ilanen duyurulur.   

 

 

 

 

 

GÜNDEM:

 

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

 

  • Divan Kurulunun Oluşturulması
  • İki asil, 2 yedek kâtip üyelerinin seçilmesi
  • Kent Konseyi Başkanının seçilmesi
  • Yürütme kurulunun seçilmesi
  • Genel Sekreterin seçilmesi
  • Meclis Çalışma Gruplarının Oluşturulması