ARAMA

2023 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZET...

Geri

2023 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

12 Eylül 2023

DALAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2023 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

01 EYLÜL 2023 Karar No: 94

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İlçemiz Ege Mahallesi Tenis Kortu yanında 104 Evler arkasında bulunan çay bahçesinin kira ihale süresinin 10 yıla (5+5) çıkartılmasına, Belediyemize ait kiraya verilecek olan taşınmazların kira sürelerinin 5+5 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, ayrıca kiraya verilen tüm çay bahçeleri ve parklarda satılacak ürünlerin fiyatlarının Belediye Meclisince belirlenmek suretiyle kiraya verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Bahadır BAKIRCI red, diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

01 EYLÜL 2023 Karar No: 95

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı bütçe içi işletmeleri olan Sarsala, Kille ve Kayacık Koylarında düzenlenecek olan organizasyonlar ve festivaller için yer kirası fiyatlarının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği' nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunca tespit edilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 EYLÜL 2023 Karar No: 96

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; Dalaman Mal Müdürlüğüne tahsis edilen İlçemiz Karaçalı Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye İş Merkezi 1. Kat 103 ve 105 nolu ofislerin Hükümet Konağının faaliyete geçene kadar tahsis süresinin uzatılmasına, tahsisi yapılan yer için ödenmekte olan kira bedeli üzerinden kira alımının   devam edilmesine, kira artışının Devletimizce belirlenen oran üzerinden alınmasına,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

01 EYLÜL 2023 Karar No: 97

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 30.03.2022 tarih ve E-38820978-105.02-12767 sayılı yazısı  ile Dalaman Belediye Meclis gündemine alınan ve 06.04.2022  tarih ve 40 sayılı Meclis Kararı ile   5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen Dalaman 1/1000 ölçekli  revizyon imar planının aynı şekliyle yeniden değerlendirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereği yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

01 EYLÜL 2023 Karar No: 98

Karar Özeti: Belediye Meclisince konu incelenip müzakere edilmesi sonucunda;  Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı bütçe içi işletmeleri olan Sarsala, Kille ve Kayacık Koylarında düzenlenecek olan organizasyonlar ve festivaller için yer kirası fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili komisyongeldiği şekliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.